state region amsterdam

Start bereikbaarheidsstudie Amsterdam-Hoorn

Minister Schultz van Haegen heeft het startsein gegeven voor een studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid op de corridor Amsterdam — Hoorn. Rijk en regio gaan de bereikbaarheidsopgave op de corridor gezamenlijk onderzoeken in de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. In het vastgestelde Startdocument staat de reikwijdte en de aanpak van de corridorstudie toegelicht.

 

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er op de A7-A8 na 2020 bereikbaarheidsproblemen ontstaan. Een goede bereikbaarheid, ook op de langere termijn, is niet alleen essentieel voor de internationale concurrentiepositie van dit gebied, maar is ook een bepalende conditie voor aantrekkelijke woon- en leefmilieus.

 

De studie start dit voorjaar en wordt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden in het gebied uitgevoerd. Naar verwachting zal begin 2017 een besluit genomen worden over een set van maatregelen die na 2020 bijdragen aan een goede bereikbaarheid voor de reizigers in de corridor. In de studie wordt met een brede blik gekeken naar de corridor. Er worden analyses gemaakt van het mobiliteitssysteem, het openbaar vervoer, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen en verkeersmanagement.

 

Minister Schultz: “We kijken verder dan de aanleg van asfalt alleen, en zetten alle deuren open voor slimme, innovatieve oplossingen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarom betrekken we nadrukkelijk het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als woningcorporaties en regionale overheden in het onderzoek.”

 

Ook de Stadsregio Amsterdam is blij met de studie: “De Stadsregio is met diverse projecten bezig om de noordkant van de regio beter bereikbaar te maken. De corridor Amsterdam-Hoorn maakt daar een essentieel onderdeel van uit en is dus voor ons van groot belang”, aldus Derk Reneman, portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio Amsterdam.

Geef een reactie