state region amsterdam

'Markt 3d-printen metaal verviervoudigt'

Door technologische ontwikkelingen en een forse daling van de productiekosten zal de vraag naar het 3D printen van metalen structuren de komende tien jaar aanzienlijk stijgen. Roland Berger Strategy Consultants voorspelt een verviervoudiging van de markt in de studie Additive Manufacturing — A Game Changer for the Manufacturing Industry? Hierdoor zal 3D-printen een nog belangrijkere rol gaan spelen in onder meer de luchtvaart, de medische technologie en de auto-industrie, zo verwacht Roland Berger.

 

De waarde van de markt voor 3D-printen bedroeg in 2013 ongeveer 2,2 miljard euro, 10 procent hiervan omvatte het 3D-printen van metaal. Deze waarde gaat volgens Roland Berger de komende jaren flink toenemen. “Tussen nu en 2015 zal de verkoop 3D-printsystemen voor de metaalindustrie verviervoudigen,” stelt Jeroen Althoff, principal bij Roland BergerDaling productiekosten
De voorspelde groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een significante daling in de kosten van het 3D-printen van metaal. De kosten zijn nu nog tot tien keer hoger dan die van conventionele productiemethoden, vooral door de aanzienlijke aanschafkosten van de printers en doordat de printsnelheid met de huidige techniek nog laag ligt. Uit gedetailleerde analyse van de huidige marktomstandigheden, productiekosten en beschikbare technologieën blijkt dat de kosten van het 3D-printen van metalen structuren de komende tien jaar met 65 procent zullen dalen. “Dit komt doordat de bouwprocessen van 3D-printers op den duur efficiënter, sneller en stabieler worden,” licht Alhoff toe.

Besparingen door gebruik 3D-printen
Veel bedrijven bemerken al de voordelen van 3D-printen in vergelijking met conventionele methoden. Zo kan ieder product op maat gemaakt worden. Ook kunnen productontwerpen door middel van 3D-printen worden geoptimaliseerd, waardoor de producten een stuk lichter worden. Het potentieel van de techniek is met name voor de luchtvaart, de medische technologie en de auto-industrie groot. “Dankzij 3D-printen kunnen vliegtuigfabrikanten bijvoorbeeld het gewicht van veiligheidsgordels verlagen van 155 naar 70 gram,” vertelt Althoff. “Dit lijkt een kleinschalige verbetering, maar het bespaart meer dan drie miljoen liter kerosine of twee miljoen euro over de totale levensduur van een vliegtuig. De toetreding tot de markt van grote spelers met aanzienlijke budgeten zal de techniek nog betaalbaarder maken en de vlucht die het 3D-printen van metaal neemt nog verder stimuleren,” voorspelt Althoff.Over de studie
Roland Berger Strategy Consultants ondervroeg voor het onderzoek Additive Manufacturing — A Game Changer for the Manufacturing Industry experts uit een verschillende sectoren, waaronder 3D-printer leveranciers, dienstverleners, ingenieursbureaus, openbare onderzoeksinstellingen, corporate R&D afdelingen en productieafdelingen. Daarnaast onderzocht Roland Berger het effect van technologische ontwikkelingen en prijsverlagingen op de toekomst van het 3D-printen van metalen structuren.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.700 medewerkers in 51 kantoren, verspreid over 36 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 90 medewerkers actief in de Nederlandse markt.

 

Bron: rolandberger.nl

Geef een reactie