state region amsterdam

“Minder meer, meer samen… “

Auteur: Ben Radstaak, Directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

De controles op de uitgaande luchtvracht nemen toe en daardoor kunnen extra administratieve lasten ontstaan. Daarom hebben we binnen ACN en met de Douane gedurende vele jaren intensief overleg gevoerd over de inrichting van het Export Controle Systeem (ECS). We hebben bewust gezocht naar de minste overlast van de extra controles.

 

“Het wordt niet minder, maar minder meer”, zei Freek van Zoeren (destijds de baas van wat nu Douane Schiphol Cargo heet). Ter compensatie hebben we afgesproken dat de controles niet vlak voor belading van het vliegtuig plaatsvinden. Dan zouden afhandelaar en airline er te veel last van hebben. Bij voorkeur gebeuren de controles eerder: bij de expediteur op de tweede linie. Deze aanpak kan soms leiden tot extra administratieve lasten.

 

Het is belangrijk om de ECS melding correct te doen

In het nieuwe luchtvrachtproces kan de expediteur de aankomstmelding via Cargonaut naar de Douane sturen. De afhandelaar kan dan via eCargo Receipt en/of eLink eenvoudig controleren of er nog een controle moet plaatsvinden.

 

Wanneer die melding niet is gedaan, ontstaat er extra werk voor de afhandelaren. Zij moeten daarvoor dan de juiste informatie krijgen zoals exportdocumenten en referentienummers. Naast deze extra administratieve handelingen voor de afhandelaar, kort voordat de zending met het vliegtuig vertrekt, komt er dan een papierstroom op gang die de industrie juist zo slim heeft weten uit te bannen. Het is dus van groot belang om de aanlevering goed voor te bereiden door de zending tijdig aan te melden en de eventuele controle op de tweede linie plaats te laten vinden.
 

Innovatie is een modewoord voor iets dat vaak mislukt

De “ideale” inrichting van het exportproces is vaak besproken in bijeenkomsten over ECS en SmartGate. Directie en medewerkers van Douane Cargo Schiphol hebben veel energie gestoken in de samenwerking met het bedrijfsleven en op alle mogelijke niveaus tekst en uitleg gegeven om tot nieuwe afspraken te komen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, maar dat is inherent aan vernieuwing.

Innovatie is een modewoord voor iets dat vaak mislukt, las ik laatst in een opiniestuk van Jasper van Kuijk van de TU Delft. Hij benadrukt dat innovatie altijd gericht moet zijn op verbetering, alleen dat lukt niet altijd, vaak niet zelfs. Daarbij komt volgens Van Kuijk dat innoveren twee fundamentele kenmerken heeft die elke manager tot wanhoop kunnen drijven: een onzekere uitkomst en een onzeker proces.

In het geval van eLink en SmartGate, waarin de exportcontroles centraal staan, moeten we bij een groot aantal bedrijven nieuwe processen en methoden ontwikkelen en leren gebruiken. We komen er gaandeweg achter welke alternatieven er zijn. De uitdaging is echter niet om altijd innovatief te zijn, maar wel om altijd beter te zijn. Niet voor elke individuele schakel in onze luchtvrachtketen maar wel voor het totaal. Dat kan alleen als we het samen doen…

 

 


 

Over de auteur

Ben Radstaak, directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

In de jaren ‘90 gaf Ben bij NDL/HIDC leiding aan de logistieke ontwikkelingsstrategie van Nederland als distributieland. Sinds 2003 is hij directeur van ACN, de vereniging van en voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie.