state region amsterdam

Update innovatieproject Trainlanes

 

Het project Trainlanes is gericht op  samenwerking in de logistieke keten om tot bundeling van goederenstromen op het spoor te komen.  Zo wordt de modaliteit spoor geoptimaliseerd voor de grote verlader en toegankelijk gemaakt voor middelgrote en kleine verladers.

 

Havenbedrijf Amsterdam trekker Trainlanes

Bij de aanpak van het deelproject Trainlanes neemt Havenbedrijf Amsterdam het initiatief om samen met grote verladers de mogelijkheid tot bundeling van ladingsstromen per rail te onderzoeken voor verschillende bestemmingen/ origines in Europa. De focus ligt nadrukkelijk op het wegnemen van drempels en niet op investeringen in fysieke infrastructuur. De bundeling van de stromen dient in regio Amsterdam Noordzeekanaalgebied plaats te vinden.

Het aantrekkelijker maken van de modaliteit spoor door het bundelen van bestaande stromen van diverse verladers, sluit goed aan bij de achterlandstrategie van Havenbedrijf Amsterdam, die er op gericht is de logistieke draaischijffunctie van Amsterdam verder te versterken.

 

Behoefte spoorontwikkeling

Ook spoorontwikkeling heeft de effecten van de crisis ondervonden. Gelukkig stabiliseert de sector, want verdere ontwikkelingen zijn van belang. De verwachting is dat goederentransport naar het achterland de komende decennia toeneemt. De behoefte aan transport middels duurzame modaliteiten, zoals binnenvaart en spoor, groeit mee. Binnenvaart en spoor zijn hierin geen concurrenten, maar vullen  elkaar aan.

Spoor is een snelle, efficiënte en duurzame modaliteit. Zowel Luchthaven Schiphol als Havenbedrijf Amsterdam wil meer goederen transporteren via spoor. De Amsterdamse havenregio heeft de potentie hiervoor: lading en infrastructuur zijn aanwezig. Exploitanten zoals Keyrail werken graag samen aan verbetering van het spoorvervoer. Ook  Tata Steel is sterk voorstander van de bundeling van goederenstromen (incl. cross chain).

Het project Trainlanes is een goed vehikel om regionale partijen bij elkaar te brengen en gebundeld goederenvervoer over het spoor mogelijk te maken.

 

Shuttles Berlijn en Milaan

Inmiddels heeft het Havenbedrijf Amsterdam samen met partners uit de havenregio twee Trainlanes ontwikkeld. De één vervoert cacao  vanuit de Amsterdamse haven naar Berlijn. De ander vervoert lading vanuit de Amsterdamse regio naar Milaan en vice versa.

De wekelijkse ‘groene’ shuttle naar Berlijn is sinds begin juni operationeel en een succes. Het traject heeft twee jaar geduurd. Partners Cargill, Katoen Natie, Ter Haak en Havenbedrijf Amsterdam zijn erg tevreden met de spoorontwikkeling en het goede verloop.

Binnenkort start de pilot voor het traject Amsterdam-Milaan. Dit betreft een combinatietrein van goederen en passagiers. Binnen 16 uur bereikt de vracht de hoofdstad van het Noord-Italiaanse Lombardije. Het nieuwe traject bespaart circa 8 uur in laad-, los- en transporttijd. De shuttle is hierdoor efficiënt, kostenbesparend en duurzaam.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Trainlanes kunt u contact opnemen met Gert-Jan Nieuwenhuizen, gert-jan.nieuwenhuizen@portofamsterdam.nl.

Geef een reactie