Aanbesteding truckparkeren Heining Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam heeft via Tenderned een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de uitvoering van de opdracht tot realisatie van een bufferparkeergelegenheid en een truckparking in het westelijk havengebied van de gemeente Amsterdam. De deadline voor inschrijven is 5 februari 2018, 14.00 uur.

truckparkeren heiningWilt u inschrijven op de aanbesteding, dan kan dat via Tenderned. Daar vindt u ook alle benodigde informatie en formulieren.
Vragen/bezwaren/opmerkingen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 19 januari.