operatie zelos

Aanmelden kan nog: webinar criminele ondermijning

Kent u ze ook? Het bedrijf dat opvallende bezoekers krijgt? De projectontwikkelaar die het ene pandje na het andere koopt, terwijl het onduidelijk is waar hij de middelen vandaan haalt? De winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraagt u zich ook wel eens af hoe ze dan toch die forse huur kunnen opbrengen? 

Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, betrokken is bij drugshandel, mensenhandel of vastgoedfraude. Het komt vaker voor dan u denkt. De onderwereld vermengt zich steeds vaker met de bovenwereld. We spreken dan van ‘ondermijnende criminaliteit’.

Ook u als medewerker bij een gemeente, ondernemer of adviseur kan daar direct of indirect last van krijgen. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en brengt de rechtsstaat uiteindelijk in gevaar. Ondermijning gaat bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging kan leiden tot imagoschade voor het bedrijventerrein, de ondernemers die daar gevestigd zijn en de gemeente.

Wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Volg dan de digitale (MS Teams) bijeenkomst over ondermijning speciaal gericht op bedrijventerreinen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door PHB, in samenwerking met de provincie Noord-Holland. gemeente Amsterdam, de politie, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH), Hogeschool van Amsterdam en KG Parkmanagement. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over trends en ontwikkelingen binnen ondermijning en kunt u met deskundigen en collega-ondernemers van gedachten wisselen wat u zelf kunt ondernemen tegen ondermijning.

Stel uw vraag aan de commissaris van de Koning en gedeputeerde Provincie Noord-Holland
De commissaris van de Koning Arthur van Dijk, en cedeputeerde Economie van de Provincie Noord-Holland Ilse Zaal zijn ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij zullen het belang van het bestrijden van ondermijning voor een goed functionerend bedrijventerrein toelichten. Maar ook kunt u vragen aan hen stellen. Als u deze vragen vooraf indient, zullen deze gegarandeerd worden behandeld.

Programma

13.00 – 13.05 uur
Welkom door Frank Voorbergen (projectmanager PHB/SADC)
Wat is ondermijning? Welke voorbeelden zijn er?

13.05 – 13.15 uur
Inleiding

Arthur van Dijk (Commissaris van de Koning Noord-Holland) en
Ilse Zaal (Gedeputeerde Economie Provincie Noord-Holland)

Belang van het bestrijden van ondermijning voor een goed functionerend bedrijventerrein, voor veiligheid, waardebehoud vastgoed en business park

13.15 – 13.30 uur
Els Prins (Beleidssecretaris criminaliteit VNO-NCW)

Josefien Hofstede (Projectleider ondermijnende criminaliteit RPCNH)
Herkennen en melding maken van ondermijning

13.30 – 13.45 uur
Alex Straathof (Lector Management en Cultuurverandering Hogeschool van Amsterdam)
Onderzoek ondermijning op bedrijventerrein Noorderveld Molletjesveer, Zaanstad: resultaten, advies, signalen

13.45 – 13.55 uur
Vragen aan sprekers en poll


13.55 – 14.10 uur
Vragen aan Arthur van Dijk en Ilse Zaal

14.10 – 14.25 uur
Kees Goedknegt (Parkmanager KG Parkmanagement)
Wat kunnen ondernemers zelf doen, welke rol kan Parkmanagement spelen?

14.25 – 14.40 uur
Carla Gonzalez (Project- en beleidsadviseur Gemeente Amsterdam)

Claudia Brinkmann (Adviseur integriteit Gemeente Amsterdam)
Lidewij de Vroom (Juridische Zaken Gemeente Amsterdam)
Evita Arduin (Adviseur integriteit Gemeente Amsterdam)
Hoe geeft Gemeente Amsterdam invulling aan de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en hoe zouden andere gemeenten dit kunnen doen?

14.40 – 14.55 uur
Vragen aan sprekers, poll en discussie

14.55 – 15.00 uur
Samenvatting, afspraken en afsluiting

Datum, tijd en wijze
Vrijdag 25 september van 13.00 tot 15.00 uur
Het webinar wordt online via MS Teams gehouden. U ontvangt voorafgaand aan het webinar een uitnodiging voor de sessie.

Aanmelden
U kunt zich voor het webinar aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, m.kleinlangenhorst@sadc.nl
Vergeet u niet uw eventuele vragen aan een van de sprekers door te geven?

Tip!

Download eens de ondermijningsapp. Een handige app met  24/7 nieuwsberichten over ondermijning, informatie over signalen die op ondermijning kunnen duiden, een kennisbank over verschillende ondermijningsthema’s met weblinks naar rapporten, nieuwsbrieven, websites, podcasts etc.