AanZet 2024

AanZET-subsidie in 2024 beschikbaar voor meer bedrijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt maandag bekend hoe zij het AanZET-subsidiebudget voor elektrische vrachtauto’s volgend jaar wil verdelen. Tegelijkertijd start de internetconsultatie voor deze subsidieregeling in 2024. 

Bron: evofenedex.

Vanaf 2025 voeren een kleine dertig Nederlandse gemeenten zero emissie-zones in. Nieuwe vrachtwagens die in zulke gebieden willen rijden moeten dan uitstootvrijvrij zijn. Hoewel er een overgangsregeling is voor bakwagens (van 2020 en jonger) of trekker-opleggers (van 2017 en jonger) tot 2030, kijken veel ondernemers al vooruit en oriënteren zich op een elektrische variant. Wie overweegt om een elektrische vrachtauto aan te schaffen, kan gebruikmaken van de regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, kortweg AanZET.

Deze regeling is in het leven geroepen om de ondernemer tegemoet te komen in de fors hogere aanschafprijs van elektrische vrachtauto’s ten opzichte van exemplaren op brandstof. De groeiende populariteit van de elektrische vrachtwagen had ook een keerzijde: de AanZET-subsidie was zó populair dat de regeling een dag na de opening van de inschrijving al overtekend was. Voor het toekennen van de subsidies moest geloot worden. Voor 2024 hebben evofenedex, TLN en VERN ingezet op een hoger budget en een aanpassing in de aanvraagprocedure, zodat zo veel mogelijk ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling. De afgelopen maanden heeft het ministerie van I&W gewerkt aan de plannen voor de AanZET subsidie 2024.

Wat gaat er veranderen?

Lees bij evofenedex hoe AanZET 2024 eruit gaat zien.