balanced approach

ACN geeft visie op de aanvullende raadpleging Balanced Approach van juni 2024

ACN heeft samen met evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) haar zienswijze ingediend op het aangepaste maatregelenpakket van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de toekomst van Schiphol. De partijen benadrukken in die zienswijze dat ze zich inzetten voor een schonere en stillere luchtvaart (de 10 commitments van de luchtvaartsector aan Nederland). Het is echter noodzakelijk om een balans te vinden tussen het verminderen van geluid en emissies en tegelijkertijd het behoud van connectiviteit en concurrentievermogen.

Bron: ACN.

Naast deze zienswijze bracht ACN samen met luchtvaartjurist Frans Vreede ook een sterk juridisch ingestoken reactie in waarin ze nogmaals heel duidelijk aangeven dat volgens hen de gevolgde juridische route niet de juiste is. Zo onderbouwen ze waarom de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen niet zijn gebaseerd op de juiste bewerkingsmethode en daarmee in strijd zijn met de wet.

Ook wijzen ze de overheid op het spanningsveld tussen oprukkende woningbouw en ervaren geluidshinder. In de balanced approach procedure wordt daar ten  onrechte geen rekening mee gehouden terwijl International Civil Aviation Organization Resolutie A33-7 ervoor waarschuwt dat het effect van hinderbeperkende geluidsmaatregelen niet door oprukkende woningbouw rond luchthavens teniet mag worden gedaan.