Actie nodig voor behoud koppositie Schiphol

Luchthaven Schiphol borden naar vertrekhal
Foto: Herman Wouters, Hollandse Hoogte.

Eind juni heeft de Tweede Kamer de Actieagenda Schiphol van het kabinet besproken. Voorafgaand hebben de belangrijkste partijen op de luchthaven  een petitie aangeboden waarin wordt opgeroepen om Schiphol te helpen om internationaal concurrerend te blijven. Actie is nodig met betrekking tot de regeldruk, de hoge securitykosten en te lage budgetten voor innovatie.
Luchtvaart Nederland is goed voor 370.000 banen en draagt maar liefst €27 miljard bij aan de Nederlandse economie. Dat staat in de toekomstvisie ‘Nederland voor altijd “hét knooppunt van de wereld” van VNO-NCW. Schiphol zorgt ervoor dat de Metropoolregio Amsterdam een ‘hot spot’ is voor hoofdkantoren, Europese distributiecentra en financiële dienstverlening.

“De mainport is te belangrijk voor de Nederlandse economie om sluipenderwijs te worden ondermijnd en links en rechts voorbij gestreefd te worden door concurrenten uit ambitieuze landen.”
Hans de Boer (VNO-NCW)

Het Kabinet bevestigt dat de mainport van grote betekenis is voor de Nederlandse economie. Positief is de voorgenomen landzijdige investering in station Schiphol en de ambitie om de groeiende vraag naar luchtvervoer in Nederland op te vangen. Schiphol kan alleen een topluchthaven blijven als verbindingen ook van topkwaliteit zijn. Investeringen in de publieke infrastructuur blijven een belangrijke randvoorwaarde om de luchtvaartsector in Nederland concurrerend te houden. Er is meer nodig om te voorkomen dat de werkgelegenheid in de luchtvaartsector weg zakt.

“De lasten voor de luchtvaart in Nederland moeten in lijn gebracht worden met die van de concurrenten.”
Hans de Boer
 

Geef een reactie