Connected Transport Corridors (CTC) Amsterdam Westkant

Connected Transport Corridors Amsterdam Westkant creëert met slimme, digitale mobiliteit efficiënte en veilige transportcorridors rond de ports in de Metropoolregio Amsterdam.

Group 10

Slim

Datadelen tussen wegbeheerders (overheden) en transporteurs is de basis voor het realiseren en doorontwikkelen van toepassingen in de mobiliteit zoals slimme verkeerslichten (iVRI’s) en wachtrijbeheer.

Group 25

Schoon

Minder vaak stoppen en optrekken, minder onnodige kilometers betekent een betere doorstroming en bereikbaarheid, minder files en daarmee sneller van A naar B.

Group 8

Samen

CTC Amsterdam Westkant is onderdeel van het landelijk netwerk Connected Transport Corridors. Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam, Greenport Aalsmeer, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en individuele vervoerders nemen deel aan de initiatieven.

Projecten

Wat & hoe CTC Amsterdam Westkant en andere Connected Transport Corridors

Hoe zorgen we dat transport tussen steden en ports veiliger en duurzamer wordt? De Connected Transport Corridors bieden een mogelijke oplossing. Dit samenwerkingsverband tussen Rijk, regio’s en marktpartijen gebruikt de kansen van digitalisering om de logistieke duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. In de Metropoolregio Amsterdam is inmiddels de Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant […]

Start Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de Connected Transport Corridor (CTC) Amsterdam Westkant gelanceerd. De Connected Transport Corridors zijn een landelijk samenwerkingsverband om het goederenvervoer veiliger, duurzamer en efficiënter te maken door slimme mobiliteitsoplossingen op te schalen. Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “Een prachtig voorbeeld van de ontwikkelingen die nodig zijn […]