Connected Transport Week

CTC Amsterdam Westkant: efficiënter, schoner & veiliger vrachtvervoer

Transporteurs en logistiek dienstverleners kregen donderdag online een toelichting op CTC Amsterdam Westkant. Het corridorproject is gericht op het betrouwbaar en voorspelbaar maken van transport van en naar de mainports in de Metropoolregio Amsterdam: Port of Amsterdam, Schiphol Airport en Greenport Aalsmeer. Data delen tussen wegbeheerders, overheden en bedrijven is het instrument. CTC Amsterdam Westkant is onderdeel van een landelijk netwerk van transportcorridors: “Deelnemen aan CTC Amsterdam Westkant, betekent automatisch meedoen in de rest van Nederland.” Zes vragen over CTC en CTC Amsterdam Westkant beantwoord.

Waar staat CTC voor?

CTC staat voor Connected Transport Corridors. Daarvan zijn er vier opgezet door overheden, bestuurders, verladers en logistiek dienstverleners op de drukke logistieke routes in ons land (zie afbeelding onderaan tekst). Samen geven ze de komende jaren een boost aan digitalisering van de logistieke sector door toepassingen van data-uitwisseling te implementeren. Denk bijvoorbeeld aan real time informatie over files, milieuzones, venstertijden, laad- en losplaatsen en truckparkeerplaatsen. Zo verbindt CTC het weggedrag van verkeersdeelnemers met de regisseurs – overheden en wegbeheerders – van verkeersstromen.

Waarom CTC?

Het CTC-programma is opgezet omdat vraagstukken rond verkeersintensiteit, veiligheid, duurzaamheid en efficiency steeds urgenter worden. Daarnaast komen er steeds meer digitale toepassingen beschikbaar. Janneke Nijsing is de corridormanager voor Amsterdam Westkant: “Pilots breed uitrollen in de praktijk komt vaak slecht van de grond. Met CTC willen we dit aanjagen en open data ontsluiten.” Ze noemt voorbeelden die doen denken aan populaire navigatie-apps waarin de situatie in het verkeer doorlopend wordt geüpdate dankzij weggebruikers. Anderen kunnen er hun route op aanpassen. “Zulke toepassingen bestaan ook voor de transportsector, maar zijn vrij onbekend”, aldus Nijsing.

CTC Amsterdam Westkant
Datadelen in verschillende fases van het transport

Wat heeft de sector aan CTC?

Een deelnemer aan de bijeenkomst was heel stellig: “Portbase van de havens Rotterdam en Amsterdam heeft al aangetoond dat digitale samenwerking de enige oplossing is om verder te komen.” Meer concreet; data-uitwisseling helpt betrouwbare voorspellingen doen over bijvoorbeeld aankomsttijden. Dat vereenvoudigt de logistieke planning en verhoogt de efficiency. Informatie over bijvoorbeeld congestie kan weer helpen voorkomen dat chauffeurs onnodig omrijden of moeten wachten waar dat niet kan. Dat scheelt brandstof, stress, tijd, geld en zelfs slijtage aan het asfalt. Nijsing: “Als de wegsituatie het toelaat, hebben transporteurs in een corridor een streepje voor op het overige verkeer.” Dat gebeurt met slimme verkeerslichten die communiceren met naderend vrachtverkeer; ze stemmen de tijd naar groen precies af op de snelheid van het voertuig.  

Waarom CTC Amsterdam Westkant?

CTC Amsterdam Westkant doorkruist de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met drie ports van (inter)nationale allure is de logistieke bedrijvigheid er intens. Maar de MRA staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en woningbouw. Transport en logistiek worden in de plannen vaak vergeten. De Amsterdam Logistics Board ondersteunt de sector via het Amsterdam Logistics Programma door te lobbyen en met concrete initiatieven zoals CTC Amsterdam Westkant. Er lopen verder pilots gericht op nieuwe vormen van energie in het goederenvervoer en Drempelloos Data Delen en Modal Shift (Noord West Connect). Slim, schoon en samen zijn de uitgangspunten.

“Deelnemen in de regio, is ook landelijk deelnemen”

Hoe start CTC Amsterdam Westkant?

In de MRA bestaat CTC dit jaar uit Samen leren en Samen innoveren. De leerfase bestaat uit een onderzoek naar het ontsluiten van Schiphol Rijk ontsloten. En op de route N201 en N232 rond Royal FloraHolland en Schiphol Airport worden naar verwachting vanaf Q3 slimme mobiliteitstoepassingen getest. “We gaan onderzoeken hoe we verkeerslichten zo kunnen instellen dat vrachtvervoerders voor een bepaalde route kiezen tussen FloraHolland en Schiphol.” Zaken die worden meegenomen zijn de ervaringen van chauffeurs en wegbeheerders en de diverse rijrichtingen. In de innovatiefase worden parkeerdata ontsloten voor extern wachtrijbeheer in de Amsterdamse haven. Dat moet worden gerealiseerd met een nieuw te ontwikkelen tool.

Kan ik meedoen aan CTC Amsterdam Westkant?

Janneke Nijsing hoopt dit jaar vijftig transporteurs en logistiek dienstverleners uit de MRA te betrekken bij CTC Amsterdam Westkant. Wil je deelnemen of praten over de mogelijkheden voor deelname, stuur Janneke dan een e-mail. CTC kan bijvoorbeeld ook ondersteuning bieden op IT-gebied. Onze IT-expert onderzoekt dan samen met je eigen IT-afdeling of en hoe aansluiting op de CTC-toepassingen mogelijk is. “En denk vooral niet te smal. Wij zijn een verbindende partij. Als je denkt dat een bepaald traject in de MRA belangrijk is om mee te nemen in CTC of als je vragen hebt over een route. Dan kunnen we daar een rol in spelen.”

De vier corridorregio’s