consultatie waterstof

Zero Emissie Corridors (ZEC)

ZEC onderzoekt waar kansen liggen om CO2-neutraal vervoer richting de MRA-ports te versnellen en welke investeringen in laadpunten en laadinfrastructuur nodig zijn?

Group 10

Slim

Verladers en logistiek dienstverleners helpen de energietransitie realiseren met digitale tools, ontwikkeld op basis van testen in de praktijk, onderzoek en kennisdelen over schone brandstoffen en laadinfrastructuur.

Group 25

Schoon

Zero emissie in het wagenpark dankzij de transitie naar elektrisch transport of transport op waterstof. Maar ook een kleinere ecologische footprint in de bedrijfsvoering met zonnepanelen op het dak, smartgrids, bufferen van energie en laadpleinen.

Group 8

Samen

Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer, Royal Schiphol Group, Port of Amsterdam, Royal FloraHolland, Greenport Aalsmeer, SADC, netbeheerder (Liander), Hogeschool van Amsterdam, vervoerders en logistiek dienstverleners nemen deel aan de ZEC-initiatieven.

Projecten