webinar TEK

Call living labs duurzame logistiek open

De call voor het ontwikkelen van consortia waarmee living labs in de Logistiek gestart kunnen worden is open. De call is opgesteld door het TKI Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW in samenwerking met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Deze call is een eerste stap in het stimuleren van onderzoek in praktijkomgevingen. Dinsdagmiddag 6 maart is er een matchmakingsevent in Utrecht. Deadline voor aanvragen voor ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming is 27 maart 2018.
Het doel van deze call is het aanjagen van de vorming van levensvatbare consortia die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving. De aandacht gaat hierbij uit naar thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. De living labs moeten goed worden ingebed in de praktijk en zowel bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek als ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 27 maart 2018. In de tweede fase kunnen aanvragen worden ingediend voor het inrichten en uitvoeren van onderzoek in de living labs. Details over deze tweede fase zullen in de loop van het jaar gepubliceerd worden. foto
Om er voor te zorgen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die (technologische) innovaties. NWO heeft hiervoor de MVI-benadering ontwikkeld. Deze vormt een integraal onderdeel van het onderzoek naar de Living Labs in deze call.

Matchmaking 6 maart 2018 in Utrecht

Op 6 maart aanstaande organiseert NWO i.s.m. TKI Dinalog een matchmaking bijeenkomst voor de eerste fase van de call Duurzame Living Labs. De bijeenkomst is in Utrecht en start om 13.00 uur. Het doel van deze matchmakingbijeenkomst is om informatie te geven over de call voor ontwikkelsubsidies en consortiumvorming te stimuleren.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de matchmaking, dan kunt u zich hier inschrijven. Hebt u al een idee voor een Duurzaam Living Lab of loopt u als praktijkpartij of ondernemer ergens tegenaan? De matchmaking middag geeft u de mogelijkheid uw idee of probleemstelling te pitchen en daarmee een eerste aanzet te geven tot samenwerking. Als u wilt pitchen, kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier.

Meer informatie

Op de financieringspagina Duurzame Living Labs is alle informatie te vinden over de call, het indienen van een aanvraag en de voorwaarden.