Advies Schiphol: 'Eerst veiliger, dan groeien'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat de veiligheid rond luchthaven Schiphol wordt aangepakt. Pas dan kan worden gewerkt aan groei van het aantal vliegbewegingen. Dat staat in het advies ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ van de Onderzoeksraad. Volgens de Raad is er geen sprake van een reëel gevaar. Wel zijn de grenzen in zicht voor een veilige afhandeling van het vliegverkeer.
De Onderzoeksraad heeft diverse incidenten onderzocht waarbij de veiligheid op en rond de luchthaven in gevaar kwam. Schiphol is de afgelopen decennia hard gegroeid. Daardoor is een complexe situatie ontstaan in de lay-out van start- en landingsbanen en in de vluchtafhandeling. “Verdere groei kan niet veilig worden opgevangen met marginale aanpassingen. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol.”

Risico’s en verbeteringen veiligheid Schiphol

De Onderzoeksraad heeft onder meer in kaart gebracht welke veiligheidsrisico’s er zijn in het vliegverkeer. Ook doet het suggesties voor verbeteringen:

Aanbeveling aan ministerie van IenM

De Raad wil dat de staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid neemt in de discussie over de veiligheid op en rond Schiphol. Zo zou het ministerie van Infrastructuur en Milieu criteria voor veiligheid moeten opstellen en een betere informatiepositie moeten verkrijgen. Ook moet de Inspectie leefomgeving en Transport meer capaciteit krijgen om het toezicht te vergroten.

Aanbeveling aan sectorpartijen

Aan de sectorpartijen op Schiphol vraagt de Onderzoeksraad om een gezamenlijke visie op veiligheid te ontwikkelen. De visie moet expliciete doelen bevatten en nader worden uitgewerkt in een veiligheidsmanagementsysteem. “Het is hierbij essentieel dat het ‘Veiligheidsplatform Schiphol’ een formele status krijgt waarbinnen zowel operationele als strategische beslissingen worden genomen.”
Lees hier alle stukken met betrekking tot het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Geef een reactie