logistiekdag 2024

ALB-voorzitter over 2021: ‘Verandering zit in de lucht, ook in de logistiek’

De eerste maand van een nieuw jaar is traditioneel hét moment om met frisse blik vooruit te kijken. Een frisse blik is in 2021 meer dan ooit nodig en wordt meer dan ooit bepaald door wat achter ons ligt. 2020 was een jaar vol uitdagingen en de effecten ervan zullen voorlopig zichtbaar en voelbaar blijven. Verwacht wordt dat de economie en samenleving nooit meer hetzelfde zullen zijn. Er is verandering op komst, ook in de logistiek! Allereerst wil ik u namens de Amsterdam Logistics Board (ALB) een voorspoedig en bedrijvig 2021 wensen. We hebben in 2020 al grote stappen gezet richting verandering, naar een schone en toekomstbestendige logistiek in de regio. Graag nemen we u mee in het vervolg.

De coronapandemie dwong in maart 2020 ons leven én de economie min of meer tot stilstand. Ook voor de logistiek had de pandemie vergaande gevolgen. Op luchthaven Schiphol bleven vliegtuigen aan de grond en in de Noordzeekanaalhavens bleven de cruiseschepen weg. Ook de veiling in Aalsmeer kon haar bloemen en planten niet meer wereldwijd naar hun bestemmingen laten vervoeren. Veel (logistieke) bedrijven staan sinds maart in de stand-by modus en voor veel mensen is er geen of weinig werk.

Jurgen Nobel
Jurgen Nobel, voorzitter Amsterdam Logistics Board: “Logistiek is de bloedsomloop van onze samenleving”

Positieve ontwikkelingen zijn er ook en dat geldt zeker voor de transport- en logistieke sector. Want supermarkten moeten bevoorraad blijven en dankzij de hausse in online winkelen, draaien koeriersbedrijven overuren. Ook de luchtvrachtsector heeft het verrassend druk, onder meer met het vervoer van medische middelen zoals medicijnen en mondkapjes die vanwege COVID-19 zo snel mogelijk vanuit de hele wereld worden aangevoerd. De logistiek is de rots in de branding, een vitale en onmisbare sector in ons land, en is daarmee het levende bewijs van onze visie; de logistiek is de bloedsomloop van onze samenleving.

Visie en uitvoeringsagenda

De board heeft niet stilgezeten en heeft medio 2020 de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports vastgesteld. De visie en uitvoeringsagenda zijn een leidraad voor de langere termijn, voor een toekomstbestendige logistiek na corona in de drukke Metropoolregio Amsterdam waar middelen en ruimte schaars zijn. Onze visie is meer dan een ‘goed voornemen’. Ze is een diepe overtuiging waarmee de elf deelnemende partijen – overheden, bedrijven en kennisinstellingen – willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen én willen werken aan versterking van de wereldwijde concurrentiepositie van onze regio.

MRA-logistiek werkt met ALB in 2021 aan slim, schoon & samen

Als logistieke knooppunten nemen Schiphol airport, seaport Amsterdam en greenport Aalsmeer de lead om de komende jaren samen te werken aan een slimme, veilige, efficiënte en schone logistiek en goederenvervoer. Ons devies is: concrete behoeftes moeten leiden tot concrete resultaten. Het Amsterdam Logistics Programma-team (ALP) start namens de board initiatieven op en stelt netwerkregisseurs aan die de initiatieven ondersteunen en aanjagen en partijen verbinden en adviseren. Zoals Connected Transport Corridors (CTC) Amsterdam Westkant waarin de doorstroming van goederen geoptimaliseerd wordt dankzij datadeling. CTC wordt verbonden met het Smart Cargo Mainport Program van Schiphol. Dan is er Noord West Connect waarin goederen worden verplaatst van weg naar spoor en zo mede CO2-uitstoot wordt verminderd. Tot slot werkt het ALP aan de zero emissie-corridor voor goederenvervoer in onze regio.

Vorige week is begonnen met de vaccinatie tegen corona. De hoop én verwachting is dat de economie dan weer snel op stoom kan komen. Wij zijn we er klaar voor!

Jurgen Nobel
Voorzitter Amsterdam Logistics Board
Wethouder gemeente Haarlemmermeer