Alle logistieke ambities en projecten in één brochure

Onlangs is de brochure ‘Excelleren in Logistiek’ van de Topsector Logistiek verschenen. In de brochure staan onder meer de actiepunten en leden van het topteam Logistiek, waaronder de Schiphol Group, kerncijfers van de sector en lopende projecten.

 

Door een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt en is gewerkt aan de realisatie van de ambities van de Topsector Logistiek: in 2020 heeft Nederland een internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

 

In de brochure Topsector Logistiek staat welke personen en organisaties betrokken zijn bij welke activiteiten. Indien u geïnteresseerd bent in de tot nu toe bereikte resultaten en/of actief wilt meewerken aan de uitvoering, kunt u contact opnemen met de programmamanager van de betreffende actielijn of het secretariaat van het Topteam Logistiek.

 

U vindt de brochure aan de rechterkant van deze pagina.

 

Bron: topsectoren.nl.

Geef een reactie