state region amsterdam

"Benoeming wethouder Ollongren biedt kansen voor de logistiek"

Het nieuwe college van Amsterdam heeft sinds kort een wethouder die in haar portefeuille Economische Zaken combineert met onder meer de luchthaven, zeehaven en gemeentelijke deelnemingen. Verwacht wordt dat de combinatie van beleidsterreinen een winstpunt is voor het cluster logistiek.

 

De nieuwe wethouder is Kajsa Ollongren (D66). Zij was jarenlang de hoogste ambtenaar in Den Haag en vertrouweling van premier Rutte. Ook is de nieuwe wethouder aangewezen als locoburgemeester. De samenvoeging van Economische Zaken, Schiphol, de zeehaven en de gemeentelijke deelnemingen in haar portefeuille is een voordeel voor de Logistiek, denkt Paul Jansen. Hij is directeur van SADC: ”žLogistiek komt terug in al die beleidsterreinen. Als ze de verantwoordelijkheid worden van één wethouder, dan wordt het makkelijker om focus aan te brengen.”

 

Logistiek is het tweede economische cluster van de MRA, een echte banenmotor maar ook een dynamische sector. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en innovatie is een absolute vereiste als Nederland haar voorsprong in de logistiek wil behouden. Een geïntegreerde aanpak is dan cruciaal: ”žIn het verleden was het beleid versnipperd, er waren een aparte Schipholagenda en een Havenagenda. Amsterdam kan nu onder aanvoering van Ollongren richting de regio werken aan één geïntegreerde agenda”, aldus Paul Jansen.

 

Bron: Anke Hoets — Dinalog Amsterdam. 

 

Foto: Kajsa Ollongren (D66) (door Mirande Phernambucq)

Geef een reactie