acn amsterdam logistics

Amsterdam Logistics verwelkomt met ACN de luchtvrachtbranche als nieuwe partner

De belangenbehartiger van de luchtvrachtbranche ACN is toegetreden tot Amsterdam Logistics. De coalitie die samenwerkt aan een toekomstbestendige logistiek in de Metropoolregio Amsterdam bestaat nu uit elf partijen. ACN-voorzitter Henk Venema is toegetreden tot de Amsterdam Logistics Board. ACN-managing director Maarten van As neemt zitting in het programmateam dat uitvoering geeft aan de strategieën en plannen van de board. Van As kijkt terug op een uitdagend 2023, zegt hij. Hij heeft een boodschap voor alle betrokkenen binnen en buiten de luchtvaart. “Maak besluitvorming meer fact-based.”

Tekst: Anke Hoets.

Maarten van As doelt – hoe kan het ook anders – met name op de ontwikkelingen rond Schiphol. De sector werd vorig jaar verrast door plannen van nu demissionair minister Mark Harbers om fors te snoeien in het aantal vluchten op de Amsterdamse luchthaven. Hoewel partijen als ACN waarschuwden dat een dergelijk besluit niet genomen kon worden zonder de EU-procedures van de zogeheten balanced approach te volgen, zette Harbers door. Maar de werkelijkheid bleek weerbarstiger en krimp is inmiddels voorlopig in de ijskast gezet.

Managing director Maarten van As van ACN

Meerjarenvisie hard nodig

Van As: “Het was een onrustig jaar waarin met name aan bewoners en milieuorganisaties beloften zijn gedaan die niet nagekomen konden worden. Het resultaat is dat iedereen boos is op elkaar en met de rug naar elkaar toe staat.” Verspilde tijd, vat hij samen. Hij zou liever praten over oplossingen waar álle partijen mee kunnen leven. De luchtvaartsector sector heeft al een plan klaar liggen om schoner en met minder geluidsoverlast te gaan vliegen. “Ga daarover met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld aan de Duurzame Luchtvaarttafel. Depolitiseer de discussie waar mogelijk.” Hij pleit voor de ontwikkeling van een visie die op langere termijn als leidraad kan dienen. De regio, Nederland, Europa en de wereld staan voor grote problemen die niet binnen een paar jaar kunnen worden afgerafeld. “Die problemen vragen om volledige transities, om een andere benadering. Dus we hebben een visie nodig voor de langere termijn waar opeenvolgende beleidsmakers mee door kunnen”, aldus Van As.

Smart Cargo Mainport Program voorbeeld succesvolle visie

De luchtvracht is het bewijs dat werken met een meerjarenvisie succesvol kan zijn. Op Schiphol is het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) ontwikkeld voor verbetering van de luchtvrachtketen. In het programma participeren veel partijen die actief zijn in de keten. Doel van SCMP is onder meer het terugbrengen van het aantal vervoersbewegingen op de luchthaven en visibility en planning in de keten: wie komt, wanneer, waar iets doen op de luchthaven en hoe kunnen we dat (kosten)efficiënt in goede banen leiden. Het middel is digitalisering en het uitwisselen van data. “We hadden in 2018 een duidelijke doel, het elimineren van de wachtrijen in de cargoketen; daar wilden we over drie jaar zijn. We zijn wat vertraagd door corona, maar maken toch vorderingen. We verwachten nu aan het einde van dit jaar het gouden puzzelstukje te leggen met volledige digitale deurplanning bij afhandelaars in een centraal aanmeldsysteem. Niemand mag dan meer naar Schiphol zonder dat duidelijk is wat hij komt doen.” Zijn advies aan de overheid: “Hou vast aan je visie, hou rekening met verschillen van mening en vertraging, maar hou de stip op de horizon in zicht. Neem af en toe afstand en stuur dan desnoods je koers bij.”

update green lane
Met digitalisering werkt de luchtvrachtketen binnen SCMP aan verduurzaming en efficiency

Luchtvrachtketen verder verduurzamen

Vanuit haar speerpunten slim, schoon en samen, investeert Amsterdam Logistics investeert sinds kort ook in SCMP. Om nog grotere stappen te kunnen zetten, treedt ACN op haar beurt toe tot Amsterdam Logistics. “In het verleden zijn we al betrokken geweest bij projecten zoals CTC Amsterdam Westkant. Maar we willen nog meer inzetten op het duurzamer en efficiënter maken van de luchtvrachtketen. Ook wij willen minder CO2-uitstoot en zoeken naar wegen om dat in beeld te krijgen.” Bovendien gebeurt er ‘ongelooflijk veel’ in zijn sector. “We moeten daar veel mee meer naar buiten treden.” Van As wil zich daarbij minder scheel staren op de ‘paar vierkante meter’ op Schiphol. Zo heeft Amsterdam Logistics ook laadstrategieën in de regio als speerpunt. “Er gebeurt veel in ons land, maar het is heel belangrijk dat we dat als regio oppakken en van elkaar weten waar iedereen mee bezig is.

Onderbouw beleidskeuzes

De ACN-managing director heeft ook hoge verwachtingen van een andere stakeholder van Amsterdam Logistics: Hogeschool van Amsterdam. Die onderzoekt of het mogelijk is om een dashboard te ontwikkelen waarmee op eenvoudige wijze inzichtelijk wordt wat de gevolgen zijn van beleid. Meten is ten slotte weten. Toen de gemeente Amsterdam vorige maand liet weten alsnog voor krimp op Schiphol te willen pleiten, zou het met zo’n digitale tool mogelijk zijn geweest om direct de gevolgen voor bedrijven, hun werknemers en de concurrentiekracht van de regio voor te rekenen. Ook Amsterdam heeft hoogwaardige goederen en medicijnen nodig. Dus keuzes maken mag, maar onderbouw ze wel goed, is zijn verzoek. Van As: “Het is belangrijk dat onze regio zich manifesteert met logistiek voor bijvoorbeeld hoogwaardige producten en dat we daar bijbehorende besluitvormingsmodellen naast kunnen zetten. Zo kunnen we meer fact-based besluiten nemen, weg van de waan van de dag.”