Amsterdam scoort hoog in airport seaport-onderzoek

 

De regio Amsterdam komt als beste regio naar voren in een benchmark onderzoek naar airport seaport regio’s. Amsterdam laat in dit vergelijkende onderzoek, uitgevoerd door de opleiding logistiek van de Hogeschool van Amsterdam, de regio’s Antwerpen/Brussel, Frankfurt, Hamburg, Parijs/Le Havre en Singapore achter zich. Amsterdam scoort het beste op de factoren wisselwerking tussen airport en seaport en het belastingklimaat.

Het onderzoek naar airport seaport regio’s, uitgevoerd door studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam, vloeit voort uit een logistieke propositie die Amsterdam Airport Area (AAA) heeft opgesteld door de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het benchmark rapport, dat de HvA heeft opgesteld in opdracht van AAA, biedt input voor deze propositie en past in de zogeheten ’triple helix’ gedachte van de Amsterdam Economic Board (AEB), waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.

Duurzame economische groei

De AEB heeft als doel het realiseren van een duurzame economische groei in de Metropoolregio Amsterdam. ‘Logistics’ vormt één van de zeven economische clusters waar de metropoolregio specifiek op inzet ter versterking van haar internationale concurrentiepositie.

Twee hoofdvragen

Het onderzoek van de HvA kende een tweetal hoofdvragen:

1. ‘Welke sterke en zwakke punten zijn te onderscheiden voor de onderzochte airport — seaport regio in vergelijking met de andere airport en seaport regio’s?’

2. ‘Op welke factoren kunnen regio’s van elkaar leren voor het verbeteren van de eigen kwaliteiten?’

In het onderzoek zijn negen factoren onderzocht zoals goederenstromen, connectivity, airport — seaport wisselwerking, belastingklimaat, innovatie & supply chain optimization en duurzaamheid. Per factor krijgt een regio in het onderzoek maximaal tien punten. Per factor is de score opgebouwd uit een aantal deelfactoren (zie ook de tabel onderaan dit bericht)

Goederenstromen

Op het gebied van goederenstromen scoren Singapore en Frankfurt bovengemiddeld. Oorzaak hiervan zijn een bovengemiddeld luchtvrachtvolume, zeevracht volume (Singapore) en passagiersvolume. Parijs / Le Havre en Amsterdam scoren gemiddeld qua goederenvolumes. Hamburg en Antwerpen / Brussel scoren onder gemiddeld zowel op luchtvracht, zeevracht als passagiersvolume.

Connectivity

Antwerpen / Brussel en Parijs / Le Havre hebben op dit punt de beste score. Dit heeft te maken met de aanwezige modaliteiten (onder meer zowel airport als seaport) in de regio en de aanwezigheid van zeehaven en luchthaven ICT en Port Community Systemen. Frankfurt scoort laag doordat er alleen een sterke luchthaven aanwezig is.

Airport-seaport wisselwerking

Amsterdam en Antwerpen / Brussel scoren boven gemiddeld. Stelling is in het onderzoek dat indien er wisselwerking is tussen airports en seaports, dit leidt tot een sterkere regio. Hiervoor is onder andere onderzocht of er in de regio bedrijvenclusters zijn die zowel gebruik maken van airport(s) als seaport(s). In de onderzochte regio’s is geen tot sporadisch wisselwerking gevonden tussen bedrijvenclusters. Er zijn wel sectoren gevonden, denk aan Fashion, Food & Flowers en Perishables, die gebruik maken van zowel airport als seaport. Dit hoeft echter geen wisselwerking op te leveren, aldus de opstellers van het onderzoek.

Belastingklimaat

Amsterdam scoort in het benchmarkonderzoek het beste op deze factor gevolgd door Singapore. De overige vier regio’s scoren beneden gemiddeld en kunnen hierdoor leren van Amsterdam en Singapore. Denk aan de gunstige vestigingsregelingen voor bedrijven en aan lage belastingafdrachten (vrijstellingen). Denk ook aan samenwerking tussen douane en bedrijven en aan incentives (financiële aanmoedigingen) voor het vestigen van distributiecentra.

Innovatie & supply chain optimization

Parijs / Le Havre en Amsterdam scoren volgens het benchmarkonderzoek van de HvA het beste op het gebied van innovatie (derde en zesde plaats op de Global Innovation Index (GII)). Er zijn punten toegekend aan de relatieve positie ten opzichte van elkaar. Hamburg scoort onder gemiddeld door een gemiddelde positie op de GII ranglijst en doordat er geen concrete logistieke samenwerkingsprojecten in de logistieke sector zijn aangetroffen.

Aanwezige dienstensector en services hub

De regio Amsterdam scoort het sterkst volgens de opstellers van het onderzoek op de aangeboden services uit het logistieke sectorhuis (transport, opslag, value added services, ketenregie en supply chain ondersteunende diensten). Er zijn veel bedrijven gevestigd in de regio Amsterdam die deze activiteiten kunnen aanbieden. Op het gebied van regie over logistieke informatiestromen scoren Hamburg, Antwerpen / Brussel en wederom Amsterdam het beste. Deze drie regio’s maken gebruik van logistieke IT modellen die behulpzaam zijn voor het beheer van de verschillende logistieke stromen.

Concentraties en specialisaties van de regio op het gebied van logistieke dienstverlening zijn het sterkst aanwezig in de regio’s Frankfurt en Singapore. In Frankfurt en Singapore hebben zich veel grote logistiek dienstverleners gevestigd.

Human capital

Overall scoort de regio Antwerpen / Brussel het sterkst op de factor human capital, op kleine afstand gevolgd door Amsterdam en Singapore.

Hoog opleidingsniveau in Amsterdam

Op de verschillende deelfactoren hebben de regio’s als volgt gescoord in het benchmarkonderzoek. De regio Amsterdam scoort het sterkst op het gebied van opleidingsniveau. De regio heeft één van de hoogste hbo opleidings percentages en het hoogste percentage universitair opgeleiden in vergelijking met de andere zes regio’s.

Laagste werkloosheidspercentage in Singapore

Singapore scoort het beste op het werkeloosheidspercentage (twee procent). Behalve het lage werkeloosheidspercentage scoort Singapore ook goed als het gaat om logistieke opleidingen. In de regio Singapore worden de meeste logistieke opleidingen aangeboden.

Aanbod personeel het hoogst in Frankfurt

Het aantal universiteiten en hogescholen is het hoogst in de regio Antwerpen / Brussel. De regio Antwerpen / Brussel scoort samen met de regio Frankfurt ook goed als het gaat om aanbod van personeel.

Frankfurt scoort goed op de factor arbeidskosten. De arbeidskosten per uur zijn hier volgens het benchmarkonderzoek het laagst van de zes onderzochte regio’s. In Singapore en Antwerpen / Brussel wordt per FTE het meeste aantal uren gewerkt.

 

Duurzaamheid: verschillen zijn klein

De factor duurzaamheid is gemeten aan de hand van een duurzaamheidindex. Het gemiddelde van de scores die de regio’s behaald hebben is 11,6. Overall conclusie is dat elke regio druk bezig is om de processen duurzaam in te richten. Aan de hand van de index wordt geconcludeerd dat Parijs / Le Havre voorop loopt, maar dat de absolute verschillen op de index erg klein zijn.

 

Aanbevelingen regio Amsterdam

De opstellers van het onderzoek geven de regio Amsterdam ondanks de goede prestaties een aantal aanbevelingen:

– Op het gebied van innovatie & supply chain optimization kan Amsterdam leren van de regio Parijs / Le Havre.
– Amsterdam kan op het gebied van duurzaamheid leren van Parijs / Le Havre, Hamburg en Frankfurt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de relatieve verschillen in score op duurzaamheid klein zijn.

 

Online benchmarktool

Op basis van de benchmark resultaten zal een online benchmark ’tool’ worden ontwikkeld, waarin bedrijven gewicht kunnen geven aan de onderzochte factoren. Vervolgens geeft de tool een ‘ranking’ van de onderzochte regio’s.

(bron: Logistiek.nl)

Geef een reactie