state region amsterdam

Amsterdamse haven: stevige groei van overslag in eerste halfjaar

 

De havens langs het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad, noteren in het eerste half jaar van 2013 een stijging van de overslag van 3,7 procent. De Amsterdamse haven is hier verreweg de grootste haven en tekent een groei van 5,4 procent op. De groei zit vooral in de energiesector, waar de Amsterdamse haven van oudsher sterk in is. Amsterdam is de grootste benzinehaven van de wereld.

 

Amsterdam

In de eerste helft van 2013 is een overslag gerealiseerd van 40,3 mln. ton. Ten opzichte van de eerste helft 2012 is dit 2,1 mln. ton meer. Dat betekent een groei van 5,4 procent. Met name de overslag van steenkool (+27%) en agribulk (+24%) nam sterk toe. De overslag van olieproducten (-3%) en bouwgrondstoffen (-2%) nam licht af. De overslag van containers (-24%) en Ro/Ro (-54%) nam sterk af, maar het betreft hier overslag van lading over zee. In de overslag via binnenvaart en andere modaliteiten wordt groei gesignaleerd. De overslag van overige stukgoederen nam daarentegen sterk toe met 43 procent. Er zijn in het eerste halfjaar van 2013 in totaal 64 cruisecalls gerealiseerd, één meer dan in 2012. De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben gezamenlijk een overslag van 48,3 miljoen ton.

 

Energiehaven

President directeur Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam: ,,Het jaar 2013 is veelbelovend begonnen. We zagen de overslag stijgen, ondanks de tegenvallende economie. Als energiehaven zien we dat de vraag naar energie blijft stijgen. Dat heeft te maken met de relatief lage kolenprijs en met de grotere importbehoefte van Duitsland, onder meer door sluiting van mijnen. Met deze cijfers over het eerste halfjaar is de verwachting dat we 2013 met een redelijke plus zullen afsluiten. In samenwerking met partners en klanten werken wij aan de verdere optimalisering en intensivering van onze havenactiviteiten om de groei vast te houden.”

 

Port of partnerships

De Amsterdamse haven is de vierde haven van Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks circa 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 80 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil als Port of partnerships groeien door inspirerende en intensieve samenwerking met partners, op regionale, nationale en internationale schaal. Het havenbedrijf heeft een groeiambitie waarbij ze als slimme haven op een duurzame, innovatieve manier waarde wil toevoegen voor klanten en omgeving.

 

Meer informatie

Anja Vonk, perswoordvoerder Havenbedrijf Amsterdam NV: 020 – 523 48 75, 06 — 8316 4880 anja.vonk@portofamsterdam.nl

 

 

Nadere toelichting op halfjaarcijfers 2013

 

Totale overslag zeehavenregio Amsterdam

 • De totale overslag van havenregio Amsterdam in het eerste halfjaar 2013 komt uit op 48,3 miljoen ton, een stijging van 3,7% ten opzichte van 2012.

 

Totale overslag Amsterdamse haven

 • De totale overslag van de Amsterdamse haven komt in het eerste halfjaar 2013 uit op 40,3 miljoen ton. Dat is een stijging van 5,4% ten opzichte van 2012.
 • De import steeg met 6,7% tot 26,7 miljoen ton.
 • De export steeg met 3% tot 13,6 miljoen ton.

 

Overslag belangrijke goederenstromen in de Amsterdamse haven

 • De overslag van olieproducten is gedaald met 3% tot 19,9 mln. ton.
 • De overslag van steenkool is gestegen met 27% tot 9,8 mln. ton.
 • De overslag van agribulk is gestegen met 24% tot bijna 4,8 mln. ton.
 • De overslag van zeecontainers daalde met 24% tot 340.000 ton.
 • De overslag van auto’s en overige Ro/Ro daalde met 54% tot 177.000 ton.
 • De overslag van overig stukgoed steeg met 43% tot 1 mln. ton.
 • 64 bezoeken van zeecruiseschepen, één meer dan vorig jaar.

 

Overslag overig NZKG

 • In IJmuiden is de overslag ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 gedaald met 5% tot 7,7 miljoen ton.
 • In Zaanstad is de overslag van zeeschepen gestegen met 133% tot 123.000 ton.
 • In Beverwijk is de overslag van zeeschepen gedaald met 24% tot 89.000 ton.

 

Geef een reactie