App milieubelasting webwinkelen

foto bij app milieu
In januari heeft Thuiswinkel.org samen met Topsector Logistiek, Connekt en verschillende webwinkels en vervoerders uit onder meer de Metropoolregio Amsterdam het initiatief ‘Bewust Bezorgd’ gelanceerd. Met dit ambitieuze project geven ze als e-commercesector een eerste aanzet om de wereld van pakketleveringen verder te verduurzamen.
Duurzaamheid is niet nieuw voor de e-commercesector, want veel bedrijven investeren inmiddels bijvoorbeeld in duurzame vervoersmiddelen en verpakkingen. Het gelanceerde model is hier een mooie aanvulling op en gaat heel ver. We hebben bij de ontwikkeling ervan niet alleen de keten betrokken, maar ook de consument. Hiervoor hebben we zelfs een consumentenwebsite gemaakt, waarop consumenten een test kunnen uitvoeren om te zien hoe ze duurzame keuzes kunnen maken.

Het geavanceerde rekenmodel achter Bewust Bezorgd

Het model op deze consumentenwebsite is een vereenvoudigde versie van het model dat de webwinkels gaan gebruiken. Achter deze simulatie zit namelijk een gigantisch, geavanceerd model, waaraan we als sector twee jaar lang hebben gewerkt. Dit model is gebaseerd op Europese standaarden en actuele data, en alle berekeningen zijn uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO. We hebben in het model alle denkbare variabelen opgenomen, want we willen natuurlijk zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen en blijven. Hieronder zie je een overzicht van de opgenomen variabelen. Klik op de afbeelding om te zien hoe het hele proces van Bewust Bezorgd verloopt.
Variabelen opgenomen in rekenmodel.png Welke variabelen worden meegenomen in de rekentool?

Hoe worden webwinkels geholpen door de rekentool?

De lancering tijdens onze Nieuwjaarsreceptie was pas een eerste stap. We hebben als sector de ambitie om onze uitstoot in 2025 gehalveerd te hebben en om dat te bereiken moet er nog het nodige werk worden verzet. Op dit moment zijn we dus al in staat om de impact van elk individueel pakketje te berekenen, maar de tweede stap is om ons model ook daadwerkelijk te integreren in de Nederlandse webwinkels. En aangezien het dus echt niet om een simpel tooltje gaat, werken we ook hard aan de ontwikkeling van een zogenoemde API. Met deze software kunnen webwinkels de rekentool eenvoudig aan hun eigen data koppelen. De rest van 2018 gebruiken we voor het uitrollen van een pilot, waarbij deze API uitgebreid wordt getest.
We zijn natuurlijk pas net begonnen, maar de eerste bedrijven binnen onze sector hebben zich al gemeld om mee te werken aan dit mooie project. Deze interesse is niet onlogisch want onze tool helpt webwinkels straks op twee manieren:

  • Hij maakt de totale impact van de logistieke operatie inzichtelijk en laat zien waar de grootste besparingen liggen.
  • Hij rekent per pakje uit wat de impact is.

Doe mee met Bewust Bezorgd!

Ons streven is om uiterlijk eind 2018 de eerste bedrijven gebruik te laten maken van de tool. Op dit moment zijn we bezig met een pilotperiode, maar daarna kunnen de leden van Thuiswinkel.org de tool implementeren in hun webwinkel. Wil jij vooroplopen binnen de sector en meedoen met dit geavanceerde rekenmodel? Meld je dan snel en geheel vrijblijvend aan door een mail te sturen naar Margreeth Pape, adviseur duurzaamheid en logistiek bij Thuiswinkel.org (margreethpape@thuiswinkel.org).