arbeidsmarktonderzoek Schiphol

Arbeidsmarktonderzoek Schiphol 2017

In 2017 is een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd op Amsterdam Airport Schiphol. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Gekeken is onder meer naar de in- en uitstroom van vacature, waar de meeste vacatures zijn en wat urgente HR-vraagstukken zijn. Hoogstwaarschijnlijk heeft jouw organisatie ook aan het onderzoek meegewerkt. 76% van alle organisaties op de luchthaven deden mee. 
arbeidsmarktonderzoek schiphol
Wat hebben we geleerd?
 • Sinds 2012 zijn er 16% meer vluchten, vervoeren we 18% meer cargo en 33% meer passagiers. Het aantal medewerkers is maar 2% gestegen naar 67.388. Dit laat een grote productiviteitsslag zien.
 • Een derde van alle medewerkers komt uit de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Het opleidingsniveau volgt het landelijke beeld, met 25% laaggeschoolden, 49% mbo-geschoolden, en 26% hbo of academisch geschoold.
 • Buiten de retail, beveiliging en horeca werken op Schiphol opvallend weinig jongeren (definitie: tot 25 jaar): slechts 4,3% aandeel tegen 18% landelijk gemiddelde.
 • De vergrijzing valt in de luchtvaart momenteel mee en is zelfs iets lager dan landelijk met 16% aandeel 55-plussers tegenover 18% landelijk.
 • In de leeftijd van 45 tot 55 jaar is de luchtvaart juist weer zeer sterk vertegenwoordigd: liefst 30% tegenover 23% landelijk. Over 10 jaar is Schiphol zo een van de meest vergrijsde arbeidsregio’s in Nederland.
 • Vanaf 55 jaar draaien medewerkers geen nachtdiensten meer en dat betekent dat we op Schiphol voor een forse uitdaging  staan.
 • Jaarlijks gaan op Schiphol 6.000 nieuwe medewerkers aan de slag en vertrekken er zo’n 5.400. Beiden liggen proportioneel ongeveer op het landelijke gemiddelde, maar de jaarlijkse groei is ruimschoots te weinig om de uitstroom in de nabije toekomst te kunnen opvangen. Al helemaal na 2036 wanneer de huidige 45-plussers uitstromen.

Wat heeft prioriteit en urgentie?

 • Met stip op 1: tekort aan gekwalificeerd personeel! Bedenk hierbij dat deze enquêteresultaten van 2017 zijn en dat dit probleem alleen maar groter wordt.
 • Bij sommige bedrijven loopt de vacaturegraad op tot liefst 11%, en dat laat zien hoe moeilijk we aan nieuw personeel komen; de gemiddelde vacaturegraad in de luchtvaart staat op 4% tegen een landelijk gemiddelde van 2%.
   
  Wil je het hele onderzoek lezen? Laat het weten via birgitte.tuinman@schiphol.nl