AanZet 2024

Bedrijfsleven houdt vertrouwen in groei                                

De Stand van Sectoren van ABN AMRO laat in het tweede kwartaal van 2018 een gunstig beeld zien, ondanks dat de onzekerheid voor veel sectoren is toegenomen, met name door de geopolitieke ontwikkelingen.

Uit de stand van de Sector Barometers blijkt dat het bedrijfsleven momenteel nog voldoende vertrouwen heeft in de toekomstige bedrijfsactiviteit. Het sentiment over de marktomstandigheden in de bouwsector en de industrie zijn het gunstigst, op de voet gevolgd door de zakelijke dienstverlening en de TMT-sector. In de agrarische sector is het sentiment het laagst, maar dit is alles behalve een zorgwekkend beeld.

Het rapport Stand van Sectoren

Download het gehele rapport Stand van Sectoren tweede kwartaal 2018.

stand van sectoren staatjeHet macro-economisch beeld blijft positief en dat biedt een goede basis voor veel sectoren. De sectoren die relatief veel activiteiten in of met het buitenland hebben – zoals de industrie, food, transport & logistiek – profiteren van de aanhoudende mondiale economische groei en de expansie van de wereldhandel. De meer op het binnenland gerichte sectoren – zoals retail, leisure, bouw – zijn juist gebaat bij het goede vertrouwen dat Nederlandse consumenten momenteel hebben. Dat zorgt voor verdere groei van de bestedingen. Ook het feit dat de Nederlandse overheid haar bestedingen extra opvoert is voor een aantal sectoren – zoals zakelijke dienstverlening, TMT, bouw – voldoende reden om de toekomstige bedrijfsactiviteit met vertrouwen tegemoet te zien.

De meeste prestatie-indicatoren per sector zitten in een opwaartse trend. Toch zien we her en der wat ruis ontstaan. In de agri- en foodsector is de export nog steeds een drijvende kracht, maar de groei in de export is begin 2018 afgevlakt. Ook in de industrie is de exportgroei begin 2018 zwakker. In de bouwsector is de orderportefeuille nog goed gevuld, maar het aantal nieuw te bouwen woningen vlakt af. In de dienstensector (TMT en zakelijke diensten) staan de indicatoren nog overwegend positief. Het aantal uitzenduren groeit nog steeds, maar het tempo van deze groei ligt in 2017 en begin 2018 ten opzichte van 2016 laag.

De invloed van Brexit op Nederland is relatief groot, waarschijnlijk groter dan op de rest van de eurozone. Dit komt doordat het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke exportpartner is voor Nederland. Het VK is goed voor bijna 3% van het Nederlandse BBP. Over de uitkomsten van de Brexit kunnen we tot nu toe nog steeds alleen maar speculeren. Duidelijk is in ieder geval dat de onzekerheid is toegenomen en daar gedijt geen enkele sector bij.

Bron: ABN AMRO Insights.