state region amsterdam

Bijeenkomsten Uitvoeringsagenda Mobiliteit

Amsterdam groeit. Dit levert Amsterdammers (bewoners, ondernemers, studenten, werkenden) veel op. Tegelijkertijd is hierdoor de bereikbaarheid en de openbare ruimte op steeds meer plekken in de stad onder druk komen te staan. De komende jaren wil de gemeente de belangrijkste knelpunten aanpakken.

 

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) presenteerde daarom op 16 april de consultatieversie Uitvoeringsagenda Mobiliteit, met hierin een pakket met bijna 50 maatregelen om te zorgen voor meer ruimte op de meest drukke plekken in de stad en een betere doorstroming van het verkeer. Deze agenda is tot stand gekomen op basis van onderzoeken, plannen en gesprekken met verschillende partijen.

 

Voor de zomer stelt het college van B&W de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast (in september 2015 volgt bespreking en vaststelling in de gemeenteraad). Voor die tijd consulteert de wethouder u graag over de vraag wat u van de voorgestelde maatregelen vindt. Met uw reactie worden de maatregelen waar mogelijk verbeterd en/of aangevuld.

Graag nodigen we u daarom uit voor een bijeenkomst op

 

  • Maandag 18 mei van 17.30 uur tot 19.30 uur in de Stadstimmertuin

Of op

  • Dinsdag 19 mei van 16.30 uur tot 18.30 uur in de Posthoornkerk

 

Programma

  • Inloop (30 minuten)
  • Welkom

Presentatie hoofdlijnen consultatieversie Uitvoeringsagenda Mobiliteit door wethouder Pieter Litjens met gelegenheid tot vragen stellen (30 minuten)

  • Gesprekstafels met verschillende onderwerpen (45min)

Bij de tafels is er per thema gelegenheid om dieper op de maatregelen in te gaan. Ook horen we daar graag welke specifieke vragen er nog bij u leven en of u suggesties heeft.

 

Aanmelden

Vul het online formulier in om u aan te melden voor één van de bijeenkomsten.

Geef een reactie