Bouw nieuwe zeesluis IJmuiden nu echt gestart

In juli start de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden dan echt. De komende maanden worden vorm en afmeting van de nieuwe sluis steeds beter zichtbaar. Als eerste zullen damwanden worden ingetrild om een loskade te maken.


Om met de loskade te kunnen starten wordt op woensdag 6 juli om 6:00 uur in de morgen de vaarweg in het Middenbinnentoeleidingskanaal omgelegd. Vanaf dan gelden dus ook andere maatregelen voor de Middensluis.
Schepen die in de Middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel een inkomende als een uitgaande reis. Dit geldt dus voor Verklaring houders, Ontheffing houders en schepen uit het Register Kleine Zeeschepen,

Andere vaarweg

Schepen die de Middensluis verlaten richting Amsterdam zullen een bocht moeten maken. Bij het verlaten van de sluis is de bouw goed zichtbaar. Boeien markeren de grens van de vaarweg en het bouwterrein en de eerste tijd is extra begeleiding op het water aanwezig. Door borden op de loswal in IJmuiden, op de sluis en aan wal langs het Noordzeekanaalgebied wordt deze verandering kenbaar gemaakt.
De verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam zorgen te allen tijde voor een veilige en vlotte doorgang van schepen langs het bouwterrein.
Luchtfoto met de nieuwe situatie ingetekend door middel van de oranje lijnen. In juli wordt aan de rood gemarkeerde lijn gewerkt.

Volg de bouw ook op Facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden
Bron: Port of Amsterdam.

Geef een reactie