state region amsterdam

Bouwlogistiek in steden vereist duidelijke afspraken

Veertig procent van het dagelijkse vrachtverkeer in grote steden is bouwverkeer, ook in Amsterdam. ‘Bouwen in een binnenstad betekent dan ook overlast voor bewoners en ondernemers. Dat is overal hetzelfde’, zegt Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam.

‘De impact van bouwverkeer op de leefbaarheid en veiligheid is groot’, zegt Ploos van Amstel, betrokken bij onderzoek naar bouwlogistiek in Nederlandse steden. ‘Een slimmere, schonere en veiliger aanpak van binnenstedelijke bouwprojecten is het doel van het onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door elektrisch vervoer of transport over water, maar ook door duidelijke afspraken tussen betrokken partijen.’

Tachtig procent minder transport
In opdracht van UvA HuisvestingsOntwikkeling onderzocht Ploos van Amstel ook de logistiek tijdens de renovatie van het voormalige ziekenhuis op het Binnengasthuisterrein, het pand waar Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen deze zomer intrekt. ‘Wat goed is, is dat UvA, gemeente en bewoners vooraf een BLVC-plan* opgesteld hebben, dat is belangrijk. Daarin stond bijvoorbeeld dat de aannemer alleen tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends mocht aan- en afvoeren. Voor de aannemer betekende dat een strakke bouwplanning en harde afspraken met onderaannemers en leveranciers. De vrachtwagen die bouwmaterialen bracht, nam ook afval mee terug. Daarmee is een besparing van maar liefst tachtig procent op vervoer in de binnenstad behaald.’

Cruciale rol omgevingsmanager 
In het begin ontving de UvA nogal wat klachten van omwonenden. ‘Zo werd er te vroeg, al vóór 7.00 uur, gelost.’ Volgens Ploos van Amstel is de omgevingsmanager van de UvA daar goed op ingesprongen. De rol van een omgevingsmanager, de oren en ogen van de buurt, acht hij dan ook cruciaal. ‘Het is degene die communiceert met de omgeving. Zo was er ook ergernis over het parkeren van bestelbusjes door bouwvakkers. Die parkeren nu bij het station en komen per tram naar de bouwplaats.’

Logistieke eisen in aanbesteding
Wat beter kan? Ploos van Amstel vindt dat logistieke eisen integraal onderdeel van een BLVC-plan moeten zijn. ‘Zoals het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM), een digitaal informatiesysteem met relevante bouwinformatie dat alle betrokken partijen kunnen inzien. Op basis daarvan kan de gemeente bijvoorbeeld verkeersmaatregelen treffen voor efficiënt transport van bouwmaterialen. Of vervoer over water eisen. Op het Binnengasthuisterrein was dit laatste overigens niet mogelijk. Om het materiaal vanaf het water op de bouwplaats te hijsen is een grote kraan nodig. De bouwplaats op het Binnengasthuisterrein bood hiervoor te weinig ruimte. Mijn advies aan de UvA is om ten aanzien van de logistiek specifiekere eisen mee te nemen in de aanbesteding van projecten’.

* Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

 

Bron: UvA HuisvestingsOntwikkeling