Brainstorm: de logistiek planner van de toekomst

De wereld verandert, de logistiek verandert. In sneltreinvaart. Dat vereist nieuwe competenties van uw medewerkers, met name van de logistieke planners. Maar wat is het profiel van de logistiek planner van de toekomst precies? Dat is voor veel bedrijven een vraag. Begin november deden logistiek dienstverleners en verladers, wetenschappers en docenten een poging om het profiel scherp te krijgen en samen inspiratie op te doen.

Walther Ploos van Amstel over logistiek planner toekoms
Walther Ploos van Amstel

De bijeenkomst ‘Planner 2.0 – planning van de toekomst’, was georganiseerd door het KennisDC Logistiek Amsterdam. Zes sprekers waren uitgenodigd om de actuele logistieke uitdagingen vanuit het onderwijs en de praktijk benaderen. De flamboyante Walther Ploos van Amstel van Hogeschool van Amsterdam beet het spits af met een betoog over de trends in de logistiek. Met indrukwekkende cijfers schetste Ploos van Amstel de toekomst van de logistiek. Daar zit muziek in, mede dankzij het webwinkelen: “Nu al gaat 25% van de verzendingen binnen Amsterdam naar de consument. Dat lijkt weinig, maar dat zijn wel 15 miljoen pakketten. Online levensmiddelen kopen is booming, evenals de markt voor senioren. Over tien jaar gaan 70 miljoen zendingen naar consumenten thuis. Dat betekent dat er 55.000 extra chauffeurs nodig zijn.”
Presentatie Agrifirm bij Logistiek planner van de toekomst
Slide uit presentatie Agrifirm

Volgens Ploos van Amstel gaat de groei samen met een uitdijend eisenpakket voor de logistiek dienstverlener. De klant zit aan het stuur en wil precisielogistiek, exact weten wanneer een pakket wordt bezorgd. “Onvoorspelbaarheid is de grootste vijand van de precisie en bovendien een margekiller.” Daarnaast is sprake van een congestie van binnensteden en van steeds strengere milieueisen. Het antwoord daarop is innovatie. “Data, ofwel zijn geld waard”, aldus Ploos van Amstel. Hij waarschuwt dat vergaande samenwerking nodig is, bijvoorbeeld door het delen van (licht elektrische) voertuigen die de binnenstad in mogen en van informatie. “Dat betekent dat we ook anders moeten gaan plannen.”

Haal waarde uit business intelligence. Leer planners data lezen; wat kun je ermee, wat doe je ermee, hoe kun je er winst uit halen?
Eric Oomen, Boostlogix

Planning 2.0 in de praktijk

Marcel Strijbosch van Agrifirm
Bas Strijbosch van Agrifirm

Directeur Peter Appel van Appel Transport ging vanuit de praktijk in op het belang van ‘excellente planning’ anno 2016. Appel Transport moet jaarlijks 2 miljoen uren met 1100 chauffeurs vanuit 30 locaties inplannen. Peter Appel: “Dat betekent al lang niet meer alleen route-, ritten- en goederenstroomplanning. We moeten rekening houden met de klant en de 24-uurseconomie, wet- en regelgeving, de persoonlijke wensen van chauffeurs en het belang van het bedrijf. De exploitatie van een transportbedrijf bestaat voor ruim de helft uit loonkosten. Een strakke personeelsplanning is dan ook geld waard.” Vanwege de complexiteit besloot Appel Transport het een aantal jaren geleden over een andere boeg te gooien. “We hebben gekeken wat de logistiek planner eigenlijk deed. Het bleek dat hij alles moest kunnen, de chauffeur aansturen, de administratie, beschikbaarheid bijhouden, teveel om op te noemen. Toen zijn we gaan kijken wie wat het beste kan en hebben we een onderverdeling gemaakt naar tactische/strategische, operationele en resource planners.”

Analytisch vermogen logistiek planner toekomst

Bas Strijbosch van Agrifirm, de coöperatie van boeren en tuinders, sloot zich bij dit verhaal aan. Net als Appel Transport zit Agrifirm in een proces van trial and error in de zoektocht naar de ideale planner 2.0. Vanwege de 24/7-economie heeft de coöperatie het transport van goederen meer en meer afgestemd op het proces, minder op de mens. “Ons transportsysteem richt zich nu volledig op de productie, er wordt gewerkt vanuit voorraden. We plannen op 3 momenten per 24 uur en proberen zoveel mogelijk de vraag te voorspellen.” Agrifirm probeert zoveel mogelijk de planningsprocessen te standaardiseren en te borgen met ruimte voor spoedklussen. Maakte het voorheen vooral gebruik van praktische planners, nu moet de logistiek planner met data kunnen omgaan en die kunnen analyseren. Strijbosch: “Algoritmes veranderen wekelijks. Om de planning te optimaliseren moeten de mensen kunnen testen, scenario’s draaien, analyseren en aanpassen.” Die omslag vraagt veel van de medewerkers, erkent Strijbosch. “We hebben daar veel tijd aan besteed, naast de systemen ook de mensen scherper gekregen.”

Naast opleiding en ervaring heeft de logistiek planner 2.0 vooral ook soft skills nodig: resultaatgericht, betrouwbaar, hart voor de zaak, bereid tot veranderen en tot samenwerken. En overtuigingskracht: kan hij de boodschap overbrengen?!
Bas Groot, NHTV Breda

Het profiel van de logistiek planner van de toekomst

De logistiek planner 2.0 moet ict-kennis hebben, oplossingsgericht zijn en iemand zijn die kan meedenken. Ploos van Amstel: “In de hedendaagse logistiek kunnen we niet 6 maanden lang dezelfde fouten maken. We moeten in staat zijn om sneller werkwijzen bij te stellen.” Een redelijk opleidingsniveau en analytisch vermogen zijn absolute voorwaardes voor de nieuwe generatie planners. Marcel Wouterse van Van den Bosch Transporten voegde daar nog een competentie aan toe. Hij bood een vooruitblik in de toekomst van de logistiek waarbij volgens hem control towers (CT) nodig zijn om de keten transparant te houden en kansen voor samenwerking bloot te leggen (zie afbeelding) In de CT komen systemen, technologieën en manieren van werken samen. Er kan op verschillende manieren worden samengewerkt; intern, operationeel, verticaal en horizontaal in de keten en zelfs cross chain. Daarin kunnen functioneren betekent dat men multidisciplinair moet kunnen denken. Het betekent ook dat taken worden opgesneden, bijvoorbeeld in tactical planning, operationele planning en executie. Het is zaak dat de medewerkers die activiteiten goed kunnen scheiden en niet met elkaar vermengen. Technologische kennis is bovendien een absolute vereiste om met apps en statistische tools om te gaan.
img_0323-2

Planner met mbo-niveau

Tijdens de bijeenkomst werd vrijwel alleen gesproken over mensen met een hbo en universitaire opleidingsniveau. “Wat betekent dit voor de vraag naar mbo-planners?”, vroeg een toehoorder. Marcel Wouterse: “Taken worden enerzijds complexer, maar er zit ook een vereenvoudiging in.” Vooral voor operationele planning zijn ook mbo’ers nodig. Voor tactische planners is een hbo- en wo-opleiding bijna onontbeerlijk. “Maar”, benadrukte Peter Appel: “een goede planner 2.0 zijn heeft minder met opleiding en meer met het ambitieniveau te maken. De inzet is de wil om te veranderen en mee te gaan in veranderingen. Als je dat hebt, dan maakt het instroomniveau niet uit.”
 

Logistiek planner van de toekomst primaire functies control towers
Primaire functies control towers

Geef een reactie