video cargoloop

Brede coalitie verkent hyperloopoplossing voor drukste cargocorridor

In de Randstad start een onderzoek naar een pilotroute die een eerste stap kan zijn in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. Een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties is betrokken bij dat onderzoek naar de randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume-intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dat hebben de partijen eerder deze week vastgelegd in een convenant. Het doel is dat gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd. Zo moet de weg worden geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Binnen een hyperloopnetwerk is mogelijk maken om goederen in slechts uren door Europa te verzenden en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een ‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen.”

Hyperloop Development Program

Het actief betrekken van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste cargoroutes is een eerste stap.

Hyperloop
De cargocorridor met de Hyperloop tussen Noord- en Zuid-Holland

Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem, vanzelfsprekend brengt een hyperloopsysteem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee. De cargo-hyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem, en zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die door het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.

Veelbelovend voor versindustrie, pharma,  e-commerce en meer

Een cargo-hyperloop kan grote voordelen bieden voor de versindustrieën, die een belangrijk deel van de Nederlandse export beslaan. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit, waarmee we straks in staat zijn om vaker, verser en vlugger te leveren tegen een lager tarief. We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen.

‘De Hyperloop is een gamechanger’

Omdat het systeem autonoom en integraal opereert, kan de capaciteit met platooning snel en eenvoudig worden bijgestuurd”, vertelt Rik Roeske, projectleider van de cargo-hyperloop. “Dat geldt vanzelfsprekend niet enkel voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en farma wereldwijd, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk”.

Focus van het onderzoek hyperloop cargocorridor in de randstad

Het onderzoek richt zich op onderwerpen als productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerk en de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data, die nodig is om de haalbaarheid van een hyperloopsysteem voor vrachtvervoer voor deze pilote route te onderzoeken.

Wie nemen deel?

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT (Maersk), Baas, Berg Roses, BestFreshGroup, De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Europool Systems, evofenedex, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.

Over het Hyperloop Development Program

Het Hyperloop Development Program is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van de hyperloop als een snelle, emissieloze vervoersoplossing die een belangrijke rol kan spelen in de klimaattransitie en tegelijkertijd voor economische groei kan zorgen.