inholland data logistiek

Call open voor Big Data – real time ICT for Logistics

 
Big Data: real time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De behoefte aan ICT-oplossingen binnen de sector logistiek is breed en divers.

Onderzoekers en bedrijfsleven samen

Deze call is gericht aan onderzoeksgroepen om in samenwerking met het bedrijfsleven projectvoorstellen in te dienen voor de volgende twee onderdelen:

  • Compartiment 1: het ontwikkelen van een blauwdruk waarin oplossingen worden geboden voor fundamentele vraagstukken rondom het gebruik van gezamenlijke infrastructuur
  • Compartiment 2: het uitvoeren van onderzoek aan uitdagingen in big data binnen de logistiek

Beide compartimenten zijn complementair aan elkaar. Onderzoeksprojecten in deze compartimenten dienen elkaar te versterken. Uitwisseling van kennis en expertise wordt zeer aanbevolen.

Voor wie is de call ict for logistics

Een aanvraag kan worden ingediend door de hoofdaanvrager namens een consortium met tenminste meerdere onderzoekers van één of verschillende kennisinstelling(en) en tenminste één publieke of private partner.
De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling, of een tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project.
Onderzoekers in dienst van TO2-organisatie kunnen in beide compartimenten als mede-aanvragers in het consortium deelnemen, maar krijgen de mogelijkheid om in compartiment 1 als hoofdaanvrager een aanvraag in te dienen.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Call for Proposals van deze subsidieronde.

Wat aanvragen

In aanmerking voor financiering van NWO komen kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen wetenschappelijk personeel, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel en project-specifieke kosten. Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in a) personeel onder VSNU tariefstelling en b) personeel onder niet VSNU tariefstelling. De VSNU tariefstelling geldt voor de aanstelling aan de door NWO erkende instellingen.
Matchingsvoorwaarde
De totale contributie (cash en in kind) van de private partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten, waarvan minimaal de helft in cash. De cash bijdrage van de private partner(s) bedraagt minimaal 15% van de totale projectkosten.
Compartiment 1
De totale subsidie die aangevraagd kan worden voor compartiment 1 is circa 1M Euro. De beschikbare subsidie is tevens het totale budget voor compartiment 1, hetgeen inhoudt dat in principe één aanvraag wordt gehonoreerd.
Compartiment 2
Het totale budget dat beschikbaar is voor compartiment 2 is circa 3M Euro. Er kan maximaal 700k Euro worden aangevraagd per aanvraag.
De duur van een project is maximaal 5 jaar.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Call for Proposals van deze subsidieronde.

Sluiting aanvraagtermijnen

Compartiment 1
De deadline voor het indienen van aanvragen voor compartiment 1 is dinsdag, 28 februari 2017, om 14:00 uur CET.
Compartiment 2
De deadline voor het indienen van aanvragen voor compartiment 2 is dinsdag, 28 maart 2017, om 14:00 uur CET.

Meer informatie

Lees alles over de wijze van beoordelen en de procedure voor de afhandeling van de aanvragen op de website van de NWO.
Foto: Pixabay.com.

Geef een reactie