logo upcycle city competitie reststromen circulair

Competitie Almere: reststromen circulair

Almere worstelt net als andere steden met groeiende afvalstromen, mobiliteitsvraagstukken, etc. De gemeente wil naar een stad die niet alleen consumeert, maar ook produceert. Met de competitie Upcycle City biedt Almere innovatieve ondernemers onderzoekers de kans om hun circulaire business case te pitchen en te realiseren. De eerste deadline voor de tender is op 15 maart.

De competitie Upcycle City gaat om het kiezen van het beste plan (of plannen) met bijhorende business case. Een plan dat gericht is op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad. De gemeente richt zich daarbij op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, beton, asfalt, straatmeubilair (zoals lantaarnpalen of bankjes).

Procedure competitie reststromen circulair

Een jury beoordeelt de uitgewerkte projectplannen op vier criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie en haalbaarheid en impact.

De winnaar krijgt het recht om als eerste met de gemeente Almere te onderhandelen over de realisatie van zijn voorstel. Bij een positief resultaat zal een overeenkomst worden gesloten.

Financiering beste plan voor reststromen Almere

In 2017 is 1 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) om het winnende voorstel (of voorstellen) te helpen realiseren. Het gaat om cofinanciering met een ratio van 1:3. Dit betekent dat de inschrijver moet uitgaan van een eigen inbreng van minstens het drievoudige van de gevraagde financiering.

In het meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere voor de jaren 2018 en 2019 is opnieuw een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen. Een definitief besluit over de inzet van deze middelen voor cofinanciering valt in het najaar van 2017 en van 2018.

Meedoen aan Upcycle City

De tender voor de competitie Upcycle City is half januari geopend. De deadline om in te kunnen schrijven verstrijkt half maart. Op Tenderned.nl vind je alle documenten voor de inschrijving.

Ook is er een speciale website over de competitie Upcycle City.

Geef een reactie