acn cybercrime

CYSSEC 2.0: een digitaal nog veiliger Schiphol

CYSSEC (Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem) gaat samenwerken met het Digital Trust Center (DTC). Het DTC, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, helpt organisaties met veilig digitaal ondernemen. Daarnaast verstrekt het DTC subsidie aan groepen bedrijven die op het terrein van cybersecurity samenwerken. Ook CYSSEC gaat deze subsidie ontvangen. Met deze subsidie wordt het nieuwe projectplan ‘CYSSEC 2.0’ mogelijk. Het doel van CYSSEC 2.0 is om de niet-vitale ondernemingen in de Schiphol community verder te helpen en te ondersteunen bij hun digitale weerbaarheid.

Een belangrijk onderdeel van het projectplan CYSSEC 2.0 is de samenwerking met lokale onderwijsinstellingen. CYSSEC zal nauw samenwerken met onderwijsinstellingen die een directe link hebben met de Schiphol community. Veel van het toekomstig personeel van de luchthaven wordt opgeleid op onder andere het Airport College van het ROC van Amsterdam en de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam. De studenten die deze studies volgen vormen de toekomst van Schiphol en het is daarom van groot belang om deze doelgroep bewust te maken van en kennis mee te geven over cybersecurity. Studenten van IT/cyber security opleidingen gaan ook meehelpen met het organiseren van CYSSEC activiteiten. Ten slotte gaan wij de lokale cybersecurity arbeidsmarkt een boost geven door bedrijven aan studenten aan elkaar te verbinden. Deze samenwerking trappen we af in oktober met meerdere sessies in het kader van de nationale cyber security awareness campagne Alert Online.

CYSSEC 2.0 vergroot weerbaarheid community als geheel

Het blijft een speerpunt om de CYSSEC Ambassadeurs werkgroep door te ontwikkelen en samen met deze ambassadeurs campagnes en activiteiten te organiseren. Deze werkgroep bestaat uit ambassadeurs van een divers aantal publieke en private partijen die een weerspiegeling zijn van de Schiphol community: Air Cargo Nederland, Kappé Schiphol BV, Koninklijke Marechaussee, KLM, Veiligheidsregio Kennemerland, Schiphol Nederland BV, GSA Groep, Cargill, Babcock Airports, Schiphol Telematics, SMEI Agency, Menzies Security Service, ROC Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Met dank aan de inzet van deze organisaties kan CYSSEC juist die ondernemingen ondersteunen die hier zelf minder of geen resources en kennis voor in huis hebben. Met deze aankondiging luiden we een nieuwe fase in voor CYSSEC om de cyberweerbaarheid van de gehele community op een duurzame wijze te verhogen.

Volg CYSSEC ook op LinkedIn!