state region amsterdam

Douane maakt zich op voor AGS3

Na meer dan 30 jaar trouwe dienst is er definitief een einde gekomen aan het tijdperk Douane Sagitta Invoer (DSI). In maart zijn de laatste aangevers aangesloten op AGS 2, het nieuwe systeem voor het doen van invoeraangiften. De nog openstaande aangiften in DSI zijn door de Douane afgewerkt. Vanaf 1 mei 2015 is het einde van DSI een feit. De Douane is begonnen met de voorbereidingen op AGS 3.

 

De implementatie van AGS 2 is niet zonder slag of stoot verlopen. De invoering heeft uiteindelijk ook langer geduurd dan vooraf was voorzien. Na oplevering kwamen diverse verbeterpunten naar voren. Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe releases. Om de performance en stabiliteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen is er in januari een aanpassing aan de technische infrastructuur doorgevoerd. Met als resultaat dat vanaf januari van dit jaar alle aangevers konden aansluiten op AGS en dat DSI kon worden afgesloten voor nieuwe aangiften. In februari en maart zijn de allerlaatste aangevers aangesloten. In april heeft de Douane de nog openstaande aangiften in DSI afgewerkt, zodat op 1 mei 2015 DSI definitief is gesloten.

 

Verschillen in Overzicht Gedane Aangiften (OGA)

Gebleken is dat het overzicht gedane aangiften (OGA) niet altijd dezelfde gegevens toont als in de eigen administratie van de aangever. De oorzaak hiervan is inmiddels bekend. Momenteel wordt door de Douane alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat deze verschillen in de toekomst niet meer voorkomen. Nadere berichtgeving volgt.

 

Vooruitblik naar AGS 3 (uitvoeraangiften)

Nu AGS 2 volledig in gebruik is genomen wordt gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van AGS 3, het nieuwe systeem voor de uitvoeraangiften. Inmiddels is de MIG, de Message Implementation Guide, gepubliceerd. Met deze berichtspecificaties is het voor bedrijven (de zelfbouwers) en softwareleveranciers mogelijk de software te ontwikkelen om uitvoeraangiften bij AGS 3 aan te leveren. Het ontwikkelen en testen van de nieuwe software vergt tijd, bij de bedrijven, de softwareleveranciers en de Douane. We streven ernaar dat AGS 3 eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen. Maar dit betekent niet dat AGS 3 direct al volledig wordt geïmplementeerd. In eerste instantie zorgen we ervoor dat het systeem technisch klaar is. De implementatie-strategie wordt, net als bij AGS 2, in overleg met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bepaald.

 

Meer weten over AGS?

Meer informatie over AGS kunt u vinden op douane.nl

 

Geef een reactie