state region amsterdam

Extra investeringen infrastructuur Noord-Holland

De Noord-Hollandse Provinciale Statenfracties van VVD, D66, CDA en PvdA presenteerden op 20 mei jl. hun coalitieakkoord. Hierin staat dat de nieuwe coalitie de economische groei verder wil aanmoedigen door 44,5 miljoen euro extra te investeren in infrastructuur. Goed nieuws voor bedrijven, aldus EVO en TLN.

 

Goede samenwerking

EVO en TLN zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. Werk maken van efficiënte logistieke vervoersystemen en een intensief overleg over stedelijke distributie, vragen volgens EVO en TLN opnieuw een goede samenwerking tussen de provincie en bedrijfslevenorganisaties.

 

Oostwestverbinding

De nieuwe coalitie wil bijvoorbeeld volop doorgaan met de Westfrisiaweg (N23). EVO en TLN benadrukken dat nu ook de provincie Flevoland over de brug moet komen om de oostwestverbinding tussen Alkmaar en Zwolle te verbeteren. Nu partijen in Noord-Holland investeren in de verbindingsweg tussen de N206 en de A4, de zogenoemde Duinpolderweg, is er ook actie van de onderhandelende partijen in Zuid-Holland nodig.

 

Verbindingsweg A8-A9

De coalitiepartijen maken tot slot geld vrij voor de verbindingsweg A8-A9. Nu de provincie dat doet, is het volgens de verladers en vervoerders nodig dat de betrokken gemeenten ook geld vrijspelen om dit project te realiseren.

 

Via: EVO.nl

Geef een reactie