ing wegtransport

Duurste filetraject en hardste stijger fileschade in MRA

Het duurste traject voor vrachtvervoerders was vorig jaar de A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Clausplein. De transportsector leed daar door vertragingen op de weg een schade van 23,8 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van TLN en evofenedex. Ook de grootste stijger van fileschade voor het vrachtverkeer ligt in de MRA; dat is het traject in de A2 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Oudenrijn. De A1 bij Diemen-Muiderberg is uit de file top-20 verdwenen. Landelijk is de schade voor het vrachtverkeer toegenomen naar 1,3 miljard euro. 

Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland op het hoofdwegennet voor het vrachtverkeer. Panteia heeft voor het jaar 2017 de cijfers voor de Economische Wegwijzer samengesteld en gerapporteerd. De 

Actie tegen fileschade nodig

De totale schade van files op de snelwegen voor bedrijven bedroeg in 2017 983 miljoen tot 1,3 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds de crisisjaren. In de MRA steeg de schade op de A4 tussen Burgerveen en Prins Clausplein van 19,3 (2016) naar 23,8 miljoen euro (2017). Op de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn steeg de fileschade in dezelfde periode het hardst, namelijk van 7,4 naar 11,6 miljoen euro. Ondernemersorganisaties TLN en EVO fenedex vragen het kabinet met een economische wegwijzer om de grootste knelpunten versneld aan te pakken (A4) of er een nieuw plan van voor aanpak (A2) op te stellen. 
fileschade 2017
Afbeelding: TLN evofenedex

Overige kosten

Naast directe vertragingsschade, leiden files ook tot andere kosten. Zo moeten bedrijven omrijden om een file te vermijden. Ook kan de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om goederen toch op tijd af te leveren. Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van planningsafdelingen. Ten slotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in het productieproces van bedrijven.

Mogelijke oplossingen

Een aantal knelpunten is al in het MIRT opgenomen en de besluitvorming erover is al ver gevorderd. Daarnaast zijn er knelpunten waarvoor onderzoeken of verkenningen zijn uitgevoerd. Panteia is van mening dat de knelpunten, en meer in het algemeen de files, alleen kunnen worden bestreden met een mix aan maatregelen: verbeteren van de infrastructuur, beter benutten van de infrastructuur, en betalen naar gebruik.

Methodiek

De schade door files voor het vrachtverkeer is volgens een vaste methodiek bepaald. Als input voor de berekeningen zijn verkeersgegevens van Rijkswaterstaat gebruikt (filezwaarte voor al het verkeer op het hoofdwegennet, het aandeel vrachtverkeer en het aantal rijstroken). De reistijdwaardering is gebruikt om de uiteindelijke economische schade te berekenen.