state region amsterdam

Eberhard van der Laan over ambitie regio

 

Welvaart en welzijn voor de regio

 

Hoe worden we gezond oud? Hoe organiseren we de toenemende verkeersstromen? Hoe kunnen we grondstoffen hergebruiken zodat er niets verloren gaat? En hoe spelen we in op nieuwe technologieën die de wereld op z’n kop zetten?

 

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Mijn ambitie als burgemeester en voorzitter van de Board is dat de metropoolregio Amsterdam dan tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort. 

 

Wij willen dit waarmaken door in te zetten op een aantal grote uitdagingen voor de metropoolregio en hebben daarbij grote ambities. Deze onderling samenhangende thema’s zijn relevant voor alle metropolen ter wereld:

Gezondheid – In 2025 hebben inwoners van de metropoolregio Amsterdam (MRA) twee extra gezonde levensjaren. 

Data – In 2025 is de MRA de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie. 
Mobiliteit – In 2025 is het stadsvervoer in de MRA emissievrij.
Circulair – In 2025 bestaat er geen afval meer in de MRA. 
Talent – In 2025 sluiten arbeidsmarkt en talent optimaal op elkaar aan.

 

Door innovaties te ontwikkelen rond deze thema’s versterken we welvaart en welzijn in onze mooie regio. Tegelijkertijd laten we ook de rest van de wereld zien hoe je als metropoolregio innovatief kan omgaan met grootstedelijke uitdagingen.

 

Innovatieve kracht van de regio
Onze regio heeft bij uitstek de eigenschappen om in te spelen op een snel veranderende wereld:
– Veel innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen en vermarkten.
– Wetenschappelijke kennis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.
– Een samenwerkende overheid die innovatie mogelijk maakt.
– Een sterke fysieke en digitale infrastructuur.
– Actieve burgers die openstaan voor innovatie.

 

De ambities zijn hoog
Nu is het tijd om uit te werken op welke manier we de grootstedelijke uitdagingen de komende jaren gaan aanpakken. We bouwen voort op onze sterke clusternetwerken en dagen iedereen uit om mee te doen. De ambities zijn hoog, maar ik ben ervan overtuigd dat ze gerealiseerd kunnen worden door samen te werken.

De Boardorganisatie is, nog meer dan voorheen, de verbindende en coördinerende partij. De leden van de Board en Network Council zijn, samen met andere partijen uit de regio, verantwoordelijk voor de uitvoering van innovaties en projecten binnen de thema’s.

 

Bron: www.amsterdameconomicboard.com