state region amsterdam

Economie Flevoland in de lift

In 2014 is de economie van Flevoland met 2,2% gegroeid. Die groei is boven verwachting, maar ook hoger dan in alle andere Nederlandse provincies. Ook voor de komende jaren wordt een groei van de economie van Flevoland verwacht.

Dat blijkt uit de publicatie Economie en Arbeidsmarkt 2014-2015 die onlangs is verschenen. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen en de verwachtingen op het gebied van de economie, bevolking, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werklocaties beschreven.

 

De weg naar herstel en groei lijkt definitief te zijn ingeslagen, hoewel van uitbundige groei nog geen sprake is en vooral de werkgelegenheid traag reageert op het verbeterende economisch klimaat in Flevoland. Ook de komende jaren is versterking van de Flevolandse economie een van de belangrijkste drijfveren van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

De titel van het huidige coalitieakkoord luidt ‘Flevoland: Innovatief en Ondernemend’. Het college zet naar eigen zeggen in op Flevoland als verbindende schakel tussen de landsdelen, sectoren en het stedelijke en landelijke gebied. Een regio die internationaal bekend staat om haar innovatieve en duurzame economie en zich onderscheidt door haar innovatiekracht en ondernemingszin op alle terreinen: binnen de toplandbouw en visserij, de composieten en de zorg, in logistiek, mobiliteit en in de vergroening van de economie.

 

Om de economische groei kracht bij te zetten, blijven stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, werving van personeel en internationalisering van groot belang, stelt het college. Startende en groeiende ondernemingen, maar ook ondernemers met financiële knelpunten, kunnen in Flevoland gebruik maken van verschillende fondsen en regelingen op het gebied van advies, coaching en financiële ondersteuning.

 

Meer weten? Lees de volledige publicatie Economie en Arbeidsmarkt 2014-2015.

 

 

 

Geef een reactie