havendebat 2020

ECT en Portbase starten pilot met iSHARE

Containerterminal ECT en port community platform Portbase van Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam zijn op 1 juli een pilot gestart om containerdata eerder te delen.

​Met behulp van iSHARE wordt het mogelijk dat binnen logistieke ketens veilig data wordt gedeeld zonder dat partijen een directe relatie met elkaar hebben. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de verladers Nature’s Pride en Total Produce.

Niet standaard

In de huidige situatie ontvangt een verlader of expediteur informatie van een terminal over een specifieke container pas na het invoeren van verschillende gegevens, waaronder een pincode. Deze informatie is niet standaard voor hen of andere betrokken partijen beschikbaar, omdat niet direct bekend is wie met wie informatie mag delen. Niet alleen levert dit veel handmatig werk op, maar partijen beschikken vaak pas laat over deze pincode.

Automatisch ter beschikking

In de pilot levert ECT containerdata eerder en veilig aan de verladers Nature’s Pride en Total Produce. Daarbij maakt ECT gebruik van data uit het port community systeem van Portbase. Met toestemming van de eigenaar van een container deelt Portbase informatie over de container met de terminal. ECT stelt vervolgens op haar beurt de informatie automatisch ter beschikking via haar nieuwe ‘MyTerminal portal’ aan geautoriseerde gebruikers van de pilotdeelnemers.

Afsprakenstelsel

Voor het verlenen van toestemming én voor veilige identificatie maakt de pilot gebruik van de technische specificaties van iSHARE. ECT en Portbase hebben hiervoor hun berichtenverkeer ingericht op basis van het afsprakenstelsel van iSHARE.

Breder beschikbaar

De resultaten van de pilot zijn na de zomer bekend. ECT evalueert dan of deze wijze van identificatie, authenticatie en autorisatie breder beschikbaar kan worden gesteld. ECT en Portbase verwachten dat het afsprakenstelsel van iSHARE ook andere toepassingen op het gebied van data delen mogelijk maakt.