Eenheid in dagelijkse operatie gaat niet vanzelf

Airport — Seaport — Greenport

 

Met de Port of Amsterdam, Mainport Schiphol en Greenport Aalsmeer heeft de metropoolregio drie logistieke wereldspelers in huis. De onderlinge nabijheid leidt tot duidelijke synergie. De internationale connectiviteit – in zowel fysieke als sociale netwerken – is zeer sterk. Er is een breed scala aan dienstverlenende bedrijven en instanties. Er is een arbeidsmarkt die logistiek georiënteerd is en zowel overheden als kennisinstellingen trachten het clusters te faciliteren. Er kan dus met recht gesproken worden over één logistiek cluster. Maar zit die eenheid ook in de dagelijkse operatie?

 

Vanuit de Greenport bekeken is er een duidelijke link met Schiphol. Van de ruim 4 miljard euro afzetwaarde van bloemenveiling FloraHolland komt 30 % uit het buitenland; voornamelijk via de lucht. Wie echter denkt dat alles op Schiphol landt heeft het mis. Een aanzienlijk deel komt binnen op buitenlandse luchthavens en gaat vervolgens  over de weg naar FloraHolland in Aalsmeer. Fysieke nabijheid leidt dus niet automatisch tot operationele eenheid.

 

De link met de port of Amsterdam is ook te leggen. Door verbeterde conditioneringsmogelijkheden van bloemen is vervoer met gekoelde zeecontainers (reefers) mogelijk. En niet alleen mogelijk, maar een ‘proven concept’.  De link Seaport — Greenport lijkt daarmee gevonden. In de praktijk blijken de zeecontainers met bloemen echter niet in Amsterdam aan te komen, maar in de omliggende zeehavens.

 

Hebben we te maken met één logistiek cluster met drie losse wereldspelers of zijn de wereldspelers ook in de dagelijkse operatie aan elkaar te knopen? Ik denk dat het laatste het geval is, maar dit komt niet uit zichzelf tot stand. Er moet hard aan gewerkt worden. De Greenport Aalsmeer heeft de handschoen in elk geval opgepakt. Samen met de Hogeschool van Amsterdam, Schiphol en het Havenbedrijf wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn en hoe we die om kunnen zetten in realiteit.

 

Een onderzoek naar de luchtstromen is afgerond en er zijn duidelijke handvatten om de eenheid te versterken. In april besluiten Schiphol en de Greenport over een gezamenlijke programmatische aanpak. Een onderzoek naar zeevracht is net gestart, maar biedt nu al interessante gedachten. Onder meer een short sea verbinding vanuit Felixstowe naar Amsterdam, waardoor de containers drie dagen eerder binnen zijn dan via Rotterdam. Ik hoop dat we op deze manier het cluster kunnen versterken en ook in de dagelijkse praktijk kunnen spreken van één logistiek cluster. 

 


 

Over de auteur

Coen Meijeraan, FloraHolland

 

Coen Meijeraan is thema trekker bereikbaarheid Greenport Aalsmeer / Manager Public Affairs FloraHolland.