floriway

Even voorstellen: de Holland Flower Alliance

Vorig jaar stond de vraag centraal hoe Schiphol en Aalsmeer wereldwijd de preferred flower hub kunnen blijven. Hoe kan de handel in sierteeltproducten verder worden uitgebreid en weggelekte handel worden teruggehaald? Een inventarisatie van de knelpunten en doelen werd gemaakt en betrokken ketenpartijen werden benaderd. Daarna bleef het even stil. Want wie ging de kar nou trekken? Drie grote bedrijven zetten de boel in beweging met de Holland Flower Alliance.
In de nieuwe alliantie worden de krachten gebundeld van Royal FloraHolland en Schiphol Cargo en KLM Cargo, de vrachtdivisie van Air France KLM. De partijen zijn allemaal marktleider op hun terrein en samen vormen ze een speler van formaat in het aanbieden, vervoeren en overslaan van kwalitatief hoogwaardige sierteeltprodukten via een fijnmazig netwerk van routes van en naar honderden bestemmingen wereldwijd.

Royal Flora Holland is een van de partijen in de Holland Flower Alliance
Foto: Royal Flora Holland.

KLM belangrijke partner Holland Flower Alliance

In de aanloop naar de oprichting van de alliantie is gesproken met alle partijen uit de sierteeltketen. Op basis van de gesprekken werd in november vorig jaar een manifest met actiepunten opgesteld. Coen Meijeraan van Royal FloraHolland: “Een van de punten was de vrachtcapaciteit in beeld brengen. Dat is afgerond. Winstpunt nu is dat KLM heeft toegezegd dat zij de sierteelt blijft bedienen en zelfs meer capaciteit op de bloemenroutes toevoegt.”

Drie KLM Boeings, belly en partners

KLM gaat drie Boeings dedicated inzetten voor het vervoer van bloemen en planten naar de bloemenmarkten waar ze op vliegt, met name Oost-Afrika en Zuid-Amerika. De rest van de wereld gaat bediend worden via vervoer in de belly van passagiersvliegtuigen of anders de partners van KLM.

Optimalisering van de keten

“Er is meer, want KLM gaat ook actief meedenken over het optimaliseren van de logistieke keten. Het zal dus niet langer zo zijn dat partijen uit de keten naar elkaar wijzen, maar dat we samen gaan kijken hoe we zaken kunnen verbeteren.” Concreet betekent dit dat er geregeld overleg komt. De eerste sessies tussen de operationele afdelingen van Royal FloraHolland, KLM Cargo en Schiphol zijn al achter de rug. Vanuit de praktijk beschrijven zij de ideale keten voor de kwetsbare sierteeltproducten. Ook wordt onderzocht of het mogelijk wordt een standaard in te voeren voor verpakkingen. “En de IT-systemen worden op elkaar afgestemd via een platform waarop alle spelers worden aangesloten.”

“Actief meedenken over het optimaliseren van de logistieke keten”

Marketing preferred flower hub

De alliantie wil de regio via marketing actief gaan presenteren als dé Europese hub voor sierteeltprodukten. De partijen hebben hier allemaal budget voor vrijgemaakt. Het begin is er al; voor de lancering van de Holland Flower Alliance is een kleurrijke flyer gemaakt die breed wordt verspreid, onder meer onder leden van de Tweede Kamer. in Den Haag ligt nog wel veel lobbywerk met betrekking tot de verlaging van de tarieven en daarmee kosten en de samenwerking met de douane en NVWA.

Open alliantie voor iedereen

De alliantie achter de preferred flower hub wordt overigens met nadruk een open alliantie: “De Holland Flower Alliance is er voor en door de gehele keten”, besluit Meijeraan.

Geef een reactie