Positieve effecten verlichting lasten luchtvaart

Lastenverlichting in de luchtvaart levert banen op en extra toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. De winst kan in de miljoenen lopen, blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de B.A.R.I.N. en KLM.
De belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek zijn dat 100 miljoen euro lastenverlichting (4 euro per ticket) zorgt voor

  • 4300 tot 4600 arbeidsplaatsen,
  • een extra toegevoegde waarde voor de economie tussen de € 340 tot € 365 miljoen euro,
  • het voorkomen van een verschraling van het netwerk en nog eens € 116 – € 188 miljoen euro.
Een grotere overheidsbijdrage aan de securitykosten vanuit de overheid zou één van de opties voor een lastenverlichting kunnen zijn. “In vergelijking met de andere grote Europese luchthavens heeft Schiphol percentueel de hoogste securitygelden”, blijkt uit het SEO-onderzoek.

Securitykosten luchthavens

Op veel andere terreinen in Nederland (voetbalwedstrijden, spoor, beveiliging van hooggeplaatste personen) wordt beveiliging grotendeels vanuit publieke gelden gefinancierd. Ook op niet-Europese luchthavens als Istanbul, Dubai en luchthavens in de VS komen securitykosten in grotere mate voor rekening van de overheid. SEO meent dat “veiligheidsmaatregelen in economische zin een publiek belang vormen.” Een grotere overheidsbijdrage is te rechtvaardigen vanuit het argument van publiek belang.

Grafiek-bij-lastenverlichting-luchtvaart

Concurrerend kostenniveau luchtvaart

SEO geeft aan dat “een concurrerend kostenniveau in het bijzonder van belang is vanwege de relatief kleine Nederlandse thuismarkt in vergelijking met de belangrijkste concurrenten. Met 17 miljoen inwoners heeft Nederland een groot concurrentienadeel ten opzichte van de grotere thuismarkten van Duitsland (82 miljoen), Frankrijk (66 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (63 miljoen). Het Schipholnetwerk is om die reden afhankelijker van (internationale) transferstromen. Ook ‘nieuwe concurrenten’ zoals Dubai en Istanbul richten zich sterk op het transfersegment.

“Een euro minder doet er toe.”

SEO concludeert dat op de totale ticketprijs een prijsverlaging van enkele euro’s leidt tot extra passagiers op Nederlandse luchthavens.
Een lastenverlichting van 100 miljoen euro creëert tussen de 4300 en 4600 banen. In de bredere scope van het onderzoek levert het zelfs tot bijna 16.000 arbeidsplaatsen op en voegt het € 1.2 miljard toe aan de Nederlandse economie.

Lees hier het volledige onderzoek.

 

Geef een reactie