multimodaal netwerk

Bijeenkomst RVO over nieuwe CEF Transport-call

Op 14 oktober houdt de RVO een bijeenkomst over de 2021 CEF Transport-call voor transportinfrastructuur. De Europese Commissie heeft € 7 miljard subsidie beschikbaar. Dit is de eerste call (openstelling) in de nieuwe budgetperiode 2021-2027. De call sluit op 19 januari 2022.

De prioriteiten van de nieuwe Transport-call zijn uiteenlopend. De projecten moeten zich in ieder geval richten op de hoofddoelstelling:

  • het opheffen van knelpunten op het TEN-T-netwerk, door capaciteitsuitbreiding, efficiëntieverhoging via bijvoorbeeld digitale systemen;
  • het verbeteren van de interoperabiliteit van het spoor;
  • het overbruggen van ontbrekende (grensoverschrijdende) verbindingen, aanpassingen voor civiel en militair gebruik van infrastructuur en infrastructuur voor klimaatvriendelijke brandstoffen en walstroom.

De volledige call tekst vindt u op de website van de European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Alternatieve brandstofinfrastructuur

Naast de reguliere oproep staat CEF Transport nu open voor doorlopend projecten voor financiering van alternatieve brandstofinfrastructuur, zoals laadpunten voor voertuigen. De financiering is in de vorm van blending, dat is het combineren van subsidies en bankfinanciering. Elke 4 a 5 maanden beoordeelt de Europese Commissie projecten.

Online bijeenkomst CEF Transport-call RVO

Op 14 oktober organiseren ook wij een virtuele informatiebijeenkomst, met sprekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie om de call verder toe te lichten. Dit is ook het moment om vragen te stellen. De link om u daarvoor aan te melden staat binnenkort op onze website. Op 27 september organiseert de Europese Commissie een virtuele informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via CINEA. CINEA plant ook een aparte bijeenkomst in oktober over de Alternative Fuels Infrastructure Facility. Meer informatie hierover volgt via CINEA.

Tijdlijn

Aanvragen kunnen uiterlijk 19 januari 2022 ingediend worden. De subsidieverstrekking vindt eind 2022 plaats, na de selectie van de projecten in juni.

Project aanmelden

Alleen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat instemt, kunnen partijen subsidie aanvragen. Verzoeken voor instemming moeten ingediend worden bij ons. Via een projectideeformulier toets u uw idee bij ons.

Meer informatie