logistiek circulair

Logistiek beweegt de circulaire economie

  • Datum: 12 okt 2023
  • Tijd: 09:30 - 16:30 uur
  • Locatie: Hogeschool van Amsterdam Jacoba Mulderhuis (JMH), Amstelcampus, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC in Amsterdam
  • Informatie en aanmelden

Op donderdag 12 oktober is in Amsterdam de samenwerkconferentie ‘Logistiek Beweegt de Circulaire Economie’ (LBCE). Professionals in logistiek, ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en studenten komen samen, delen kennis en gaan aan de slag gaan met logistiek in de circulaire economie. We nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Logistiek speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Een economie waarin we afval minimaliseren en materialen en producten hergebruiken, repareren en recyclen. Een economie waarin ketens circulair zijn met logistiek als belangrijke drijvende kracht.

Programma Logistiek beweegt de circulaire economie

We hebben een vol programma waarin we vanuit praktijk, onderzoek en beleid aan de slag met logistieke processen, oplossingen en innovaties die nodig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Jouw bijdrage is hierbij onmisbaar. In werksessies gaan we aan de slag met bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Welke oplossingen bieden logistieke diensten voor circulaire ketens en business?
  • Welke handige methodes en tools helpen bij het herontwerpen van de keten?
  • Hoe pak je als professional in logistiek jouw rol als driver van een circulaire keten?
  • Hoe neem je ketenpartners mee in deze ontwikkeling?

Waar wil jij graag meer van weten of mee aan de slag? Deel het met ons, want het programma is nog in ontwikkeling en jouw inbreng helpt ons hierbij.

Volg ons ook op LinkedIn voor programma-updates, contacten, kennis en inspiratie.  

Het belang van de logistiek voor de circulaire economie

Topsector Logistiek sprak in het kader van de samenwerkconferentie Logistiek Beweegt de Circulaire Economie met Antoine Heideveld, directeur van Stichting Het Groene Brein en betrokken bij vele organisaties die zich bezigen met duurzaamheid. Een fragment:

Waarom speelt logistiek zo’n cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie?

“In de circulaire economie blijven spullen en materialen zo lang mogelijk in de gebruikerscyclus. Dit betekent dat producten zo lang mogelijk gebruikt worden en wanneer dit niet meer kan, de grondstoffen uit de producten gebruikt kunnen worden. In de circulaire economie zijn er dus geen afvalstromen: dit zijn reststromen met grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het verhaal van de circulaire economie heeft meerdere kanten. Enerzijds moeten producten op zo’n manier worden ontworpen dat producten en grondstoffen hergebruikt en gerepareerd kunnen worden. Anderzijds komen goederen in de circulaire economie meerdere keren in de loop. Ofwel als product, ofwel als materiaal. Daar speelt logistiek een hele belangrijke rol in: goederen moeten als retourstroom van A naar B. Deze retourstromen zijn veel fijnmaziger met minder grote standaardstromen: alles is op maat.

Naast deze functie zijn logistieke partijen bij uitstek de partijen die weten wat ze vervoeren, zowel op kwaliteitsniveau als op het gebied van mogelijkheden. Als je restafval vervoert is het voor jou als logistieke partij van groot belang om te weten wat de waarde van jou in de stroom is. Op dit gebied liggen er grote kansen voor de logistieke sector.

Neem Mainfreight, een logistieke dienstverlener die bijvoorbeeld gamingstoelen vervoert. Vanaf de fabrikant komen deze stoelen terecht bij MainFreight, die ervoor zorgt dat ze in de winkel komen. MainFreight weet de hoeveelheid gamingstoelen die zij vervoeren, maar heeft ook zicht op hoe veel van deze stoelen bijvoorbeeld een wieltje missen. Hier kunnen zij op inspelen door zelf reparatie uit te voeren en de gamestoel dan alsnog aan de winkel aan te bieden. Doe je dit op een proactieve manier, ontstaat er extra klantenbinding en een extra verdienmodel.

Een ander voorbeeld is MUDJeans, een bedrijf die circulaire jeans verkoopt. Als mijn broek stuk gaat kan ik deze terugsturen naar de organisatie. Echter, MUDJeans is zelf geen eigen logistiek dienstverlener dus moet dit via de reguliere post, wat extra kosten met zich meebrengt. Als dat in een model verwerkt wordt en je deze extra kosten betaald voor elke kapotte broek, is dat niet rendabel. MUDJeans is hierin niet de enige, er zijn meer organisaties waar dit speelt. Er liggen voor logistiek dus grote kansen om hierop in te spelen en retourstromen voor zulke organisaties op zich te nemen. Liefst in een gezamenlijk businessmodel, zodat het voor beide partijen positief uitpakt.”