maritiem masterplan

Meldt u aan voor de voorlichtingssessie over het Maritiem Masterplan

  • Datum: 16 okt 2023
  • Tijd: 14:00 tot 17:00 uur
  • Locatie: Hal4 aan de Maas, Watertorenweg 200 in Rotterdam.
  • Informatie en aanmelden

Nederland Maritiem Land organiseert op maandag 16 oktober 2023 een voorlichtingssessie over de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Het plan richt zich op de energietransitie en efficiency in de scheepvaart en bevat daarnaast een human capital-programma.

30 juni jongstleden werd bekend dat het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro (waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk) heeft toegekend voor de uitrol van het Maritiem Masterplan. Met dit geld worden ongeveer 40 betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen ontwikkeld, gebouwd en in gebruik genomen. Deze schepen, die varen op de alternatieve energiedragers waterstof, methanol en LNG met carbon capture, zijn bedoeld voor de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid.

Daarnaast ondersteunt een digitaal platform (het Joint Maritime Digital Platform – JMDP) de digitale samenwerking van de ketenpartners om een cyclisch innovatieproces te bewerkstelligen. Dit moet een efficiëntieslag mogelijk maken met als doel kostenreductie. Ook omvat het Maritiem Masterplan een human capital programma om het arbeidspotentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking te verhogen.

Hoe sluit je aan bij het Maritiem Masterplan

Tijdens de voorlichtingssessie verstrekken wij informatie aan geïnteresseerde partijen over hoe zij kunnen aansluiten bij het Maritiem Masterplan en een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de verschillende programmalijnen.

Voor wie

Deze voorlichtingssessie staat open voor bedrijven en instellingen in de maritieme sector en daarbuiten, die een rol kunnen en willen spelen bij de realisatie van het Maritiem Masterplan.

Locatie

De voorlichtingssessie vindt plaats bij Hal4 aan de Maas. Het adres is Watertorenweg 200 in Rotterdam.

Er is (betaalde) parkeergelegenheid voor de deur van Hal4 aan de Maas of in de directe nabijheid. Ook is de locatie te bereiken met het OV via tramlijn 21 en 24 vanaf Rotterdam Centraal.

Toegang

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de deelname. Wel hanteren wij een ‘no-show fee’ van € 100,- wanneer u zonder een tijdige afmelding niet komt opdagen bij de voorlichtingssessie. De plekken zijn beperkt tot 200 deelnemers. Mochten zich meer mensen inschrijven, dan werken wij met een wachtlijst op volgorde van aanmeldingen.

Aanmelden

Aanmelden kan door op onderstaande ‘button’ te drukken. LET OP! Wanneer u zich aanmeldt gaat u automatisch ook akkoord met de ‘no-show fee’ van € 100,-. Heeft u zich ingeschreven en kunt u onverhoopt toch niet deelnemen, dan meldt u zich uiterlijk 9 oktober 2023 af per mail bij verena@maritiemland.nl.

Ook gaat u ermee akkoord dat er tijdens de voorlichtingssessie beeld- en geluidsopnames worden gemaakt voor verslaglegging van het evenement en voor promotie en marketingdoeleinden.