TMA Vrede

Verduurzamen logistiek: succes TMA Vrede met schoon & gebundeld vervoer per binnenvaart

Het kabinet heeft op 1 januari een subsidie gelanceerd voor verladers en expediteurs die structureel containers van de weg naar binnenvaart of spoor overhevelen. CTVrede en TMA Multimodal lopen voor de troepen uit. Met een betrouwbare verbinding overtuigen ze meer en meer klanten om te kiezen voor goederenvervoer per binnenvaartschip op de Noord-Nederland corridor: het traject Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Karlien Brolsma en Rens Rohde kijken tevreden terug op het eerste jaar van hun samenwerking binnen TMA Vrede.

Tekst: Anke Hoets.

De twee logistiek dienstverleners bieden sinds november 2021 twee vaste lijndiensten aan: 20-25 keer per week naar Rotterdam en 4-6 keer per week naar Antwerpen. Samen is veel efficiënter, zegt Karlien Brolsma van CTVrede. “We zitten in elkaars vaarwater, maar de een heeft iets meer import en de ander meer export. Het is onzinnig om achter elkaar aan te blijven varen, zeker als je bedenkt dat de congestie in de Rotterdamse haven toeneemt. Je kunt daar niet zomaar meer aankomen met een lading. Nu we samen afspraken hebben gemaakt met terminals, hebben we een gegarandeerde afhandeling in Rotterdam.” Als grotere partij sta je gewoon sterker in zulke havens, vult Rens Rohde aan. “We hebben betere afspraken en hebben in beide steden fixed windows. Dat maakt onze dienstverlening betrouwbaar.”

Logistieke keten wereldwijd verstoord

Door globalisering werd de scheepvaart in de afgelopen jaren richting schaalvergroting gepusht. De supply chain werd zo lean and mean dat er weinig buffers meer waren. Het einde van de lockdown heeft vervolgens de sense of urgency versterkt om dingen anders te gaan doen. De wereldhandel veerde massaal op en de logistieke keten liep door de hoge consumptie volledig vast. “Alles bij elkaar opgeteld, werd de ellende in de afgelopen jaren steeds groter in Rotterdam en Antwerpen”, vertelt Karlien. “We kregen zoveel importlading binnen, vaak alles in één keer. Dat liep vast op de terminals in de zeehavens en vervolgens ook op onze terminal.” De markt werd bovendien verstoord door bijvoorbeeld marktverstoringen elders in de wereld. “Het heeft een grilligheid in de keten veroorzaakt waarbij je niet kunt inschatten wat er op je afkomt.”

aanmeldsysteem brug- sluisbediening

Binnenvaartdienst voor bedrijven rond het Noordzeekanaal

TMA Multimodal en CTVrede hebben samen 6 bargeterminals en containerdepots waar ze goederen overslaan vanuit en naar het achterland. CTVrede bedient terminals in Westhaven, Amsterdam en Hoogtij, ten zuiden en noorden van het Noordzeekanaal. De meeste klanten bevinden zich in een straal van zo’n 30 kilometer van de terminals. Klanten zijn onder meer de cacaoindustrie, retail, verladers van commodities en auto-onderdelen. “We bedienen de waterkant en de landkant. We rijden niet met eigen trucks, maar organiseren wel het transport van en naar de bargeterminals.” TMA heeft terminals in Amsterdam, Velsen, IJmuiden, Harlingen, Kampen en Antwerpen. Ook heeft het warehouses in onder meer Amsterdam en Alkmaar.

Vooruitgeschoven post voor containers

Door slim te zijn, kunnen de twee bedrijven met TMA Vrede congestie in de logistieke keten voorkomen. Ze functioneren onder meer als vooruitgeschoven post voor de zeehavens. “Vanuit Rotterdam komen containers op een binnenvaartschip naar ons toe waardoor daar lucht ontstaat in de supply chain. Klanten kiezen zelf voor een bargeterminal en wij sturen de lading op hun aangeven door. We bieden daarnaast een depot voor lege containers. Zolang een container niet is ingeleverd in Rotterdam, tikt de teller door. Nu betekent bij ons of bij CTVrede of TMA ingeleverd, ook in Rotterdam ingeleverd. Zo helpen we de klant en elkaar,” legt Karlien uit. Minder slepen met lege containers, scheelt naast de kostenbesparing ook minder wegkilometers en CO2-uitstoot.

In TMA Vrede delen de twee bedrijven één assetpool

Door de ruimte op de terminals en schepen samen te voegen, kan TMA Vrede grotere volumes tegelijk vervoeren. Toch hebben de twee bedrijven hun eigen profiel behouden. Rens: “Als je met de trein door Zaandam rijdt kun je op elk station uitstappen. Maar waar je dat doet, doe je met een reden. Onze terminals zitten niet naast elkaar en we hebben beide eigen specialismen en klanten. Dus ook al zijn we op onderdelen concurrenten, ieder kan zich blijven onderscheiden.” Karlien haakt in: “We trekken de schepen los van onze eigen terminal- en depotwerkzaamheden. Net als bij een lopende band: de vaardienst wordt gedeeld, de containerafhandeling is apart. Onze schepen zitten in de assetpool waarvoor we samen de planning doen. We delen de aankomsttijd van het schip en onze containerbewegingen en gebruiken ieder een deel van de capaciteit in de pool.” Het lijkt eenvoudig, maar een bepaald vertrouwen is wel nodig om als concurrenten delen van de bedrijfsactiviteit samen uit te voeren, een bereidheid om over je ego heen te stappen. “Het is concessies doen om de juiste koers te kunnen varen, ook als je niet helemaal je eigen zin krijgt. Daarbij moet je beseffen dat samenwerken ook niet vrijblijvend is. We hebben het heel serieus aangepakt”, zegt Rens.

Mental shift van de klant

Hij is zeer tevreden over de huidige efficiënte en frequente binnenvaartverbinding naar Rotterdam en Antwerpen. Rens heeft in het afgelopen jaar een flinke toename gezien in de ladingvolumes en ziet volop mogelijkheden om door te groeien in het achterland. “In de eerste drie kwartalen zaten we op 450.000 TEU en eind 2022 tikken we naar schatting 600.000 aan. Het vergt vooraf iets meer planning bij de klant, maar dankzij onze vaste vertrek- en aankomsttijden zijn we betrouwbaar. Zodra de container op de terminal is, kan hij precies getimed door naar de klant of het warehouse. Zonder files en andere vertragingen.”

Samenwerken is niet vrijblijvend, we hebben het heel serieus aangepakt

Rens Rohde, TMA Multimodal

Het proces verloopt nog niet vlekkeloos, erkent hij. Voor sommige klanten is de overschakeling naar varen met vaste tijden wennen. “Dat zijn vaak klanten die graag last minute nog zaken willen wijzigen. Dat lijkt flexibel, maar is niet altijd even handig. Wij willen niet te streng zijn, maar de haven wordt steeds drukker en stelt steeds hogere eisen.” Een cultuurverandering in de hele keten is hard nodig, denkt Rens. Onder meer de vergrijzing onder vrachtwagenchauffeurs en de wens om te verduurzamen vragen om een schoner en efficiënter transport. “Kijk, er zal altijd vraag zijn naar verschillende modaliteiten. Je kunt niet overal over het water komen. En wij krijgen bijvoorbeeld mode niet op de barge; als die aankomt, moet ze ook gelijk in de winkel liggen. Maar we nemen onze huidige klanten zoveel mogelijk mee in de shift en halen er nieuwe klanten mee binnen.”

Duurzame toekomst met TMA Vrede

Zowel TMA Multimodal als CTVrede ziet de samenwerking als een springplank naar een groene toekomst. Ook daarin lopen ze op de troepen vooruit. “Het is belangrijk om continu voorwaarts te blijven denken”, aldus Karlien. Op de terminals gebeurt volgens haar bijna alles elektrisch. CTVrede was de eerste gebruiker van Hoogtij en kon de blueprint voor de terminal daardoor optimaal intekenen. “Een containerterminal is een draaischijf die voor veel bedrijven van strategisch belang kan zijn. Wij zijn vanuit de vraag van de klanten gaan werken en heben de terminalplanning helemaal geïntegreerd in hun supply chain. We brengen goederen zo ver mogelijk over het water richting hun vestiging en kunnen eventueel ook de last mile voor ze organiseren. Op de terminal zelf zie je weinig dieselslurpende voertuigen; we werken met elektrische kranen.” CTVrede vaart verder met hybride schepen van Sendo Shipping. Die zijn elektrisch aangedreven met een dieselaggregaat en zijn modulair. “In de toekomst kan de dieselgenerator eruit, daarvoor zijn we al aan het testen met waterstof. Er hangt een prijskaartje aan, maar de milieu-impact is groot. Samen creëren we zo een platform voor verdere verduurzaming van de logistieke keten.”

Uitnodiging om te praten

Dankzij de nieuwe subsidieregeling van de Rijksoverheid krijgen verladers en expediteurs mogelijk nog een extra zetje om met TMA Vrede in gesprek te gaan over binnenvaart als alternatief voor wegvervoer. “Mijn advies is: Ga denken vanuit mogelijkheden, ga rekenen en kom praten over levertijden. Wij gaan graag de exercitie met je aan”, besluit Karlien Brolsma, ook namens Rens Rohde.

Meer weten?

noord west connect twee
Sjoerd Sjoerdsma

In het programma Noord West Connect werkt kwartiermaker Sjoerd Sjoerdsma namens Amsterdam Logistics aan het stimuleren van de modalshift, het verplaatsen van het goederenvervoer van weg naar spoor en binnenvaart. Je kunt contact met hem opnemen als je interesse hebt in (deelname aan) het programma of vragen hebt over de nieuwe subsidieregeling van de Rijksoverheid.