verkeerskundecongres

Nationaal Verkeerskundecongres 2023 in Amsterdam

  • Datum: 2 nov 2023
  • Tijd: 09:15 - 17:30 uur
  • Locatie: H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AN in Amsterdam
  • Informatie en aanmelden

Vervoerregio Amsterdam nodigt je uit voor het Nationaal Verkeerskundecongres op 1 en 2 november in Amsterdam. Het thema dat dit jaar centraal staat, is ‘Grensverleggend groeien’. Hoe houden we de stad en het omliggende gebied bereikbaar? Hoe geven we letterlijk en figuurlijk de ruimte aan iedereen, zonder daarbij in te leveren op leefbaarheid of duurzaamheid?

Het NVC is het jaarlijks kennis- en ontmoetingscongres voor verkeerskundigen en mobiliteitsspecialisten en -generalisten. Het programma richt zich op de volle vakbreedte; het congres is daarom ook interessant voor dataspecialisten of stedenbouwers die met mobiliteitsopgaven worstelen.

Het NVC wordt ook vormgegeven dóór vakprofessionals verkeer, vervoer en mobiliteit. Zij delen via papers niet alleen hun nieuwe vakkennis en vakervaringen, maar ook hun vakvisie met vakgenoten.
Op het NVC ontmoet je vele vakgenoten van alle schaalniveaus en disciplines: overheden, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten.

N.B. Op 1 november is het precongres. Op 2 november de normale congresdag.

Het NVC wordt georganiseerd door kennisinstituut CROW en Acquire, media- en eventbedrijf van vaktitels op het gebied van mobiliteit, ruimte, woon, zorg & welzijn en duurzaam gebouwd. Deze samenwerking staat garant voor het bieden en verspreiden (tot in de haarvaten) van de hoogste mate van kennis en voor het verbinden van bestuurders en vakmensen op alle niveaus.