groene waterstof golfregio

Online kennissessie RVO en NWP Routekaart Waterstof

Bent u actief in de Nederlandse waterstofketen? En benieuwd naar de doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare (duurzame) waterstof? In deze online kennissessie over de Routekaart Waterstof gaan we in op de thema’s Industrie en Mobiliteit.

Bron: RVO.nl.

In de Routekaart Waterstof laten de deelnemers van Nationaal Waterstof Programma (NWP) zien hoe zij de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt willen versnellen. De themagroepen van het NWP hebben hierin 13 thema’s uitgewerkt. In deze kennissessie praten leden van de themagroepen Industrie en Mobiliteit u bij over hun thema’s. Ook kunt u vragen stellen.

Doelen voor waterstof

De Nederlandse industrie is na Duitsland de grootste gebruiker van waterstof binnen de Europese Unie. Deze komt nu nog vooral uit fossiele grondstoffen. Dit moet veranderen door hernieuwbare en koolstofarme waterstof te maken.

Verder staat in het Klimaatakkoord het doel voor compleet uitstootvrije mobiliteit in 2050, waarbij waterstof helpt. Hier liggen dus kansen voor de inzet van waterstof. Maar het is ook een grote Europese opdracht. Welke rol krijgt waterstof in de industrie en de mobiliteitssector?  

Programma

In deze online kennissessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Thema Industrie – Jarno Dakhorst (senior beleidsmedewerker Verduurzaming industrie – Ministerie van Economische Zaken & Klimaat)
  • Thema Mobiliteit – Dirk Schaap (senior beleidsmedewerker Waterstof in mobiliteit – Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)

Dit is de 2e online kennissessie over de Routekaart Waterstof. Informatie over de eerste kennissessie met de thema’s Productie, Import en Infrastructuur & opslag kunt u vinden op de website van NWP.