brigthsky

Extra geld voor verduurzaming luchtvaart in project BrightSky op Schiphol

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro steun van het kabinet om te werken aan innovaties die ons vervoer schoner en slimmer maken. In de Metropoolregio Amsterdam gaat het om het BrightSky. In totaal zijn 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij de acht innovatieprojecten.

BrightSky is een samenwerkingsverband waarin bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen praktijkgericht werken aan een duurzame en schone luchtvaartsector. Amsterdam Logistics-partners Hogeschool van Amsterdam en Royal Schiphol Group werken erin samen met JetSupport, TU Delft, de ROC’s in Amsterdam en Flevoland, Luchtverkeersleiding Nederland en LCS.

Grote internationale luchthavens zoals Schiphol zijn, naast hun positie als mondiaal verkeersknooppunt, door de sterke concentratie van luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid een proeftuin voor technologische innovaties. Om internationaal vooruitstrevend te blijven, moet het luchtvaartecosysteem op en rond Schiphol zich blijven ontwikkelen. Ook nu de luchtvaartsector hard getroffen is door de COVID-19-pandemie.

Onderzoek BrigthSky

Het doel van het project BrightSky is dan ook het behouden en versterken van de innovatiekracht en internationale concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven door middel van technische innovaties op het gebied van:

  • maintenance, repair en overhaul;
  • luchthavenbeveiliging en grondafhandeling;
  • luchthavensystemen.

Lees ook dit uitgebreid interview met Monique Heijligers van de HvA over BrightSky en de verduurzaming van de luchtvaartsector.

foto bij opmerkelijke vracht
Foto: KLM

150 miljoen euro voor innovatie mobiliteitsector

Vanwege de coronacrisis hebben bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector minder financiële middelen voorhanden om te werken aan nieuwe ontwikkelingen die de sector duurzamer maken. Innovaties in de mobiliteitssector werken door in andere sectoren als bouw en industrie, waarmee ze extra bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Ook economisch is vernieuwing nodig: de Nederlandse mobiliteitssector is een belangrijke toeleverancier voor andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Door te blijven innoveren kan onze mobiliteitssector die positie behouden.

Het kabinet heeft daarom eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende projecten beoordeeld.