Flow Event House of Logistics groot succes

House of Logistics heeft als doel de logistiek vakman van de toekomst te werven en op te leiden voor de bedrijven in de supply chain in de Metropoolregio Amsterdam. De kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven is daarbij leidend.
Het team van House of Logistics kijkt terug op een geslaagd Flow Event. Op 15 februari 2017 hebben we met operationeel leidinggevenden, mensen uit het onderwijs en andere belangstellenden er een succesvolle, maar vooral leerzame middag van gemaakt.
Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en er is nagedacht over hoe we gezamenlijk de logistiek vakman van de toekomst kunnen opleiden.

Impressie Flow Event

Wilt u meer informatie neem dan een kijkje op www.house-of-logistics.nl of stuur ons een e-mail.

Geef een reactie