uitstootvrij Amsterdam

Geef je mening over de uitstootvrije zone in Amsterdam voor bestel- en vrachtauto’s

Van 11 september tot en met 23 oktober 2023 kun je reageren op het ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s. De gemeente heeft alle plannen op een rijtje gezet. Ook organiseert ze diverse informatiebijeenkomsten voor ondernemers in de aanloop naar de besluitvorming over de uitstootvrije zone.

Bron: Gemeente Amsterdam.

In 2007 is de eerste milieuzone geïntroduceerd en in 2009 zijn we begonnen met het plaatsen van openbare laadpunten. Inmiddels heeft Amsterdam een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen.
Met de Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit Amsterdam 2023-2026 zet Amsterdam een nieuwe, belangrijke stap om het verkeer en vervoer in de stad uitstootvrij te krijgen.

Waarom?

Door vieze lucht in de stad (dit staat gelijk aan 4,4 sigaretten per dag meeroken) leeft de Amsterdammer gemiddeld ruim 11 maanden korter. Daarom werken we aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Met uitstootvrije zones vanaf 2025 voor stadslogistiek, brom- en snorfietsen, taxi’s, passagiersvaart en pleziervaart leveren ondernemers, bezoekers én bewoners hier allemaal een bijdrage aan. Ook verminderen we met een overstap naar uitstootvrij vervoer de CO₂ -uitstoot en geluidsoverlast in de stad.

Invoeren uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto’s vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die binnen de Ring A10 in Amsterdam rijden, uitstootvrij zijn. Nieuwe auto’s zijn bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet. Bestelauto’s op fossiele brandstof (diesel, benzine, LPG en aardgas, ook hybride) mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer binnen de Ring A10 rijden.

Alleen bestel- en vrachtauto`s die elektrisch of op waterstof rijden, mogen na 1 januari 2025 nog de uitstootvrije zone in. Voor een aantal bestaande bestel- en vrachtauto’s gelden overgangsregelingen, waardoor deze een paar jaar langer toegang tot het gebied binnen de Ring A10 behouden.

Op dit moment is er al een milieuzone binnen de Ring A10 voor bestel- en vrachtauto’s. We verwachten dat de uitstootvrije zone dezelfde omvang krijgt als de huidige milieuzone in Amsterdam (zie kaart).

Eerst alle plannen van de gemeente lezen?

Op de website van de gemeente Amsterdam staan alle plannen voor emissievrije zones voor bestelauto’s en vrachtauto’s gepubliceerd.