state region amsterdam

Groen licht voor havenontwikkeling Flevokust

 

De provincie Flevoland heeft van de Raad van State (RvS) groen licht gekregen voor de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust. De RvS deed deze uitspraak tijdens zijn openbare zitting op woensdag 19 augustus.

 

Provinciale Staten hebben eerder het inpassingsplan voor de havenontwikkeling vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State is dit plan onherroepelijk geworden. De provincie gaat nu starten met het aanbesteden van de aanleg van de haven.

 

Uitspraak: beroep niet-ontvankelijk of ongegrond
Tegen het inpassingsplan voor de havenontwikkeling hebben twee belanghebbenden uit Lelystad beroep aangetekend. Zij waren het niet eens met de splitsing tussen de provinciale en gemeentelijke plannen en voorzagen gevolgen voor het woongenot en een negatief effect op de biologische landbouw. De RvS hield hierover een zitting op 21 juli waar de belanghebbenden en de provincie een toelichting hebben gegeven.

De Raad van State verklaart in zijn uitspraak het beroep van de bewonersverenigingen van de wijken Golfpark en FlevoGolfResort niet-ontvankelijk. Het beroep van de eigenaren van twee biologische landbouwbedrijven is ongegrond verklaard.

 

In gesprek blijven
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is tevreden met het resultaat: “De haven zorgt voor economische ontwikkeling voor de regio en extra banen. Dat heeft Flevoland hard nodig. Bij het ontwikkelen van de plannen hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. In de persoonlijke gesprekken en verschillende bijeenkomsten die we hebben gehouden, hebben zij hun zorgen geuit. Dit heeft geleid tot een volledig herzien inpassingsplan, waarin we rekening hebben gehouden met de zorgen van omwonenden. De provincie wil ook de komende periode in contact blijven. Dat is in ieders belang.”

 

Buitendijkse containerterminal en binnendijks industrieterrein
Flevokust is een nieuwe buitendijkse, multimodale overslaghaven met containerterminal met een ‘nat’ binnendijks industrieterrein. De provincie realiseert de buitendijkse containerterminal en overslaghaven en de gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein. Flevokust versterkt de logistieke positie en de concurrentiekracht van ondernemers en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de economie van de regio.

 

Bron: Flevoland.nl

Geef een reactie